Stadgar & dokument

Kongressen 2017 bekräftade de stadgar som röstades igenom på kongressen 2015.
Här är IKFF:s nya stadgar.

Medlemspolicy antagen 2017 av förbundsstyrelsen.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig