Styrelse

Under IKFF:s nationella kongress den 8-9 april i Jönköping valdes en ny förbundsstyrelse som kommer att leda arbetet under perioden 2017-2019. Följande personer valdes in:

Ordförande: Annika Skogar, annika.skogar(a)ikff.se
Ordförande: Elin Hedkvist, elin.hedkvist(a)ikff.se

Internationell styrelseledamot (IB): Lina Hjärtström (adjungerad till styrelse)

Styrelseledamöter
Jennifer Råsten
Pilar Reyes
Sofie Säterhall
Mir Grebäck von Melen
Daniella Johnson

Suppleanter
Ida Arnesson
Gunilla Åkesson

Revisorer
Christina Gotting (auktoriserad revisor)
Johanna Dahlin

Revisorssuppleanter
Eva Stein
Clara Levin

Till valberedning valdes: Josefin Lind (sammankallande), Emma Rosengren och Lena Backhausen.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig