Styrelse

Under IKFF:s nationella kongress den 8-9 april i Jönköping valdes en ny förbundsstyrelse som kommer att leda arbetet under perioden 2017-2019. Följande personer valdes in:

Ordförande: Annika Skogar (omval styrelse, nyval position)
Ordförande: Elin Hedkvist (omval styrelse, nyval position)

Internationell styrelseledamot (IB): Lina Hjärtström (adjungerad till styrelse, nyval position)

Styrelseledamöter
Jennifer Råsten (omval styrelse)
Kristin Molander (omval styrelse)
Pilar Reyes (nyval styrelse)
Sofie Säterhall (nyval styrelse)
Mir Grebäck von Melen (nyval styrelse)
Linda Forsberg (nyval styrelse)
Daniella Johnson (nyval styrelse)

Suppleanter
Ida Arnesson (nyval suppleant)
Gunilla Åkesson (nyval suppleant)

Revisorer
Christina Gotting, auktoriserad revisor (omval revisor)
Johanna Dahlin (omval revisor)

Revisorssuppleanter
Eva Stein (nyval revisorssppleant)
Clara Levin (nyval revisorssppleant)

Till valberedning valdes: Josefin Lind (sammankallande), Emma Rosengren och Lena Backhausen

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig