Vision och uppdrag

UPPDRAG

IKFF:s uppdrag är arbeta för att stoppa och förhindra krig, se till att kvinnor finns representerade på alla nivåer i fredsprocesser, försvara kvinnors mänskliga rättigheter och främja social, ekonomisk och politisk rättvisa.

För att uppnå detta bedriver IKFF politiskt påverkansarbete och opinionsbildning kring frågor om nedrustning och FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet från gräsrotsnivå till högsta beslutande organ i FN.

VISION

IKFF:s vision är en värld fri från våld och väpnade konflikter där de mänskliga rättigheterna skyddas och kvinnor, män och andra har lika rättigheter på lokal, nationell och internationell nivå.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig