IKFF:s remissvar till kärnvapenutredningen - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » IKFF:s remissvar till kärnvapenutredningen

IKFF:s remissvar till kärnvapenutredningen

IKFF har som remissinstans skickat in ett remissyttrande till Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen.

IKFF har i remissvaret valt att belysa aspekter som vi anser är grundläggande för FN:s konvention om kärnvapen, TPNW. Vi har valt att, förutom att lyfta några av de sakfel och feltolkningar som vi anser att utredningen gör, också synliggöra aspekter som är nödvändiga för att förstå dagens kärnvapensituation. Vilket kommer ha betydelse för ett beslut om Sveriges tillträde till TPNW. Då vi under remissperioden samtalat och samarbetat med andra remissinstanser, har vi valt att inte i detalj gå in i vissa frågor som vi vet att andra remissinstanser genomgripande belyser. I dessa fall har vi endast gjort en sammanfattning och hänvisat till deras remissvar.

En central kritik är att utredningen saknar maktanalys vilket är problematiskt, då kärnvapen används som politiska maktmedel. IKFF anser att utredningens brist på maktanalys bidrar till att upprätthålla patriarkala maktstrukturer kring kärnvapen.

Ladda ner remissyttrandet

Läs även vår skuggutredning I skuggan av makten (2018).

Relaterade artiklar