« »

Insta Live: Den svenska vapenexporten

2020-05-11

Genom att anta en feministisk utrikespolitik och åta sig förpliktelser i relation till FN:s agenda för ”Kvinnor, fred och säkerhet” ska den svenska regeringen arbeta för att stärka kvinnors inflytande och deltagande i fred och statsbyggande, motverka strukturella orsaker till konflikter och våld, skydda flickor och kvinnor från alla typer av väpnat våld och förbättra jämställdhetsarbetet inom fred och säkerhet. Målet är en stabilare, fredligare och rättvis värld.

Trots detta fortsätter Sverige att exportera vapen till konfliktområden och till regioner där kvinnor, och många andra, nekas till och med deras mest grundläggande mänskliga rättigheter. 2019 ökade den svenska vapenexporten med 40% jämfört med det föregående året. De tre största mottagarländerna var Brasilien, USA och Förenade Arabemiraten. Utrikesminister Ann Linde fortsätter även att upprepa budskapet att det inte finns några motsättningar mellan den svenska vapenexporten och feministisk utrikespolitik.

På onsdag kl. 12.15 ska Gabriella Irsten, politisk handläggare på IKFF och Linda Åkerström, ansvarig nedrustningsfrågor på Svenska Freds diskutera den svenska vapenexporten. Du kan följa samtalet på IKFF:s instagram, @ikff_sverige.

 

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig