Internationell humanitär rätt är inget som kan väljas bort – eldupphör i Gaza nu! - IKFF
Hem » FN » Internationell humanitär rätt är inget som kan väljas bort – eldupphör i Gaza nu!

Internationell humanitär rätt är inget som kan väljas bort – eldupphör i Gaza nu!

I Gaza pågår just nu en humanitär katastrof framför världens ögon. Den är en konsekvens av militärt våld och därmed en mänskligt och medveten skapad katastrof. Omkring 10 000 människor har dödats, varav 4 000 är barn.

Israeliska attacker har riktats mot flyktingläger, träffat sjukhus, skolor och människors hem. Människor tvingas fly inom den mycket begränsade yta som Gaza är, utan verklig möjlighet att sätta sig i säkerhet då gränserna är stängda. Israels militär har uppmanat människor att fly söderut för att söka säkerhet, men har även genomfört attacker i södra Gaza.

Israels pågående blockad mot Gaza innebär en kollektiv och därmed olaglig bestraffning av civilbefolkningen som nekas tillgång till rent vatten, mat, mediciner, sjukvård, bränsle och andra förnödenheter. Den leder till att konsekvenserna av det pågående våldet blir än mer allvarliga. Vårdpersonal arbetar under omöjliga förhållanden och tvingas utföra amputationer utan bedövning.

En månad har gått sedan Hamas fruktansvärda attack mot civila israeler då över 1 400 människor dödades, inklusive barn, och över 200 personer togs som gisslan, alla brott mot internationell rätt. Sedan dess har militära attacker pågått mot Gaza utifrån rätten till självförsvar. Eftersom Israel är en ockupationsmakt är rätten till självförsvar enligt FN-stadgan (artikel 51) dock inte självklar då den generellt utgår från en attack som sker mot en stat från utanför statens kontrollerade område. Även om rätten till självförsvar kan tillämpas kräver den enligt internationell humanitär rätt (krigets lagar) proportionalitet. Det är inte det vi ser hända i Gaza just nu. Internationell humanitär rätt kräver också distinktion, åtskillnad mellan militära mål och civila. Israels bombningar sker urskillningslöst i tätbefolkade områden som innebär att civila, människor och byggnader attackeras vilket är tydliga och pågående krigsbrott.

Omedelbart eldupphör

Nu krävs ett omedelbart eldupphör. Det är ovärdigt FN:s säkerhetsråd att inte kunna komma överens om en resolution som kräver det. Rådets uppgift är att säkerställa internationell fred och säkerhet och agera när uppenbara krigsbrott begås. Civila, inklusive FN-personal, sjukvårdspersonal, medarbetare för humanitära organisationer och journalister, dör medan ordkriget fortsätter.

Den 6 november gick 18 FN-chefer ut med en uppmaning om vapenvila, den 2 november uttalade en grupp FN-experter att det finns en stor risk för folkmord, och för att citera FN:s generalsekreterare Antonio Guterres:

— Vägen framåt är tydlig. En humanitär vapenvila, NU. Att alla parter respekterar alla deras skyldigheter under internationell humanitär rätt, NU. Detta betyder en villkorslös frigivning av gisslan i Gaza, NU. Skyddandet av civila, sjukhus, FN-byggnader, skydd och skolor, NU. Att mer mat, mer vatten, mer medicin, och bränsle släpps in i Gaza säkert och skyndsamt och i den skala som det behövs, NU.

Kvinnors situation i Gaza

Under krig går det inte att säkerställa kvinnors rättigheter och säkerhet. Kriget får katastrofala konsekvenser in i det mest privata och blir livshotande även om du inte träffas av en bomb. Vi vet även sedan länge att våld mot kvinnor, inklusive sexualiserat våld, ökar i krig och väpnad konflikt, från civila såväl från soldater.

Enligt FN:s organ för kvinnors rättigheter (UN Women) har nära 3 000 kvinnor dödats på Gazaremsan. Över 700 000 kvinnor och flickor har fördrivits från sina hem. FN:s befolkningsfond (UNFPA) uppskattar att det finns 540 000 kvinnor i fertil ålder i Gaza, av vilka 50 000 för närvarande är gravida och över 5 000 förväntas föda inom den närmaste månaden. De har ingen möjlighet till adekvat vård. Femton procent av dem kommer sannolikt att drabbas av graviditets- eller förlossningsrelaterade komplikationer och behöva ytterligare medicinsk vård. 14 sjukhus och 45 vårdcentraler är stängda vilket innebär att en del kvinnor tvingas föda i skyddsrum, i sina hem, på gatorna bland bråte eller på överbelastade vårdinrättningar, där saniteten försämras och risken för infektioner och medicinska komplikationer ökar. Det rapporteras även om att kejsarsnitt utförs utan bedövning.

Världshälsoorganisationen (WHO) larmar om att mödradödligheten förväntas öka på grund av bristen på tillgång till adekvat vård. De psykologiska konsekvenserna har också direkta – och ibland dödliga – konsekvenser för den reproduktiva hälsan, bland annat en ökning av stressrelaterade missfall, dödfödslar och för tidiga födslar.

AlJazeera har rapporterat om att kvinnor i Gaza använder medicin för att skjuta upp sin mens på grund av den bristande sanitära situationen med brist på vatten, sanitetsprodukter, smärtstillande och avskilda toaletter.

Sverige måste agera

Det är en skam att Sverige inte tog ställning för resolutionen i FN:s generalförsamling för en vapenvila (27/10). Den svenska regeringen måste tydligt ta ställning för en omedelbar vapenvila och sätta press på Israel att genast upphöra med de pågående attackerna mot Gazas befolkning. Sverige måste vara tydliga med att alla krigsbrott ska utredas och ansvariga ställas till svars, både Hamas och Israels.

Fred mellan Israel och Palestina kommer inte att uppnås genom krig. Våld föder mera våld. Endast en politisk process för en tvåstatslösning, med upphörande av den israeliska blockaden, ockupationen, olagliga bosättar- och apartheidpolitiken kommer möjliggöra verklig fred. Kvinnors deltagande i en sådan process måste stå i centrum. Det är därför av största vikt att Sverige också återupptar utvecklingsbiståndet till Palestina som möjliggör arbete för fred, demokrati och kvinnors rättigheter.

Sedan kriget inleddes har antalet hatbrott mot judar ökat i Sverige, det är helt oacceptabelt. Alla uttryck för antisemitism och islamofobi som följt och riskerar följa i spåren av kriget är oacceptabla och kommer inte leda till minskat våld eller fred.

Uppmaning

Skriv under Amnesty International Sveriges upprop Utrikesminister Billström måste agera för att skydda civila!

Lästips

  • På vår internationella organisations hemsida (WILPF) hittar du uppdateringar om vad som sker inom FN, uttalanden och annan information kring Palestina.
  • UN Womens sida om Palestina hittar du information och statistik om kvinnors situation.
  • Human Rights Watch: How Does International Humanitarian Law Apply in Israel and Gaza?
  • Violence rages in Gaza, but a meeting of Jewish and Muslim women has given me hope, The Guardian.
  • Palestiniers rättigheter måste tas på allvar, SvD.

Relaterade artiklar