Intervju: 8 mars – en dag för reflektion, hyllning och samtal - IKFF
Hem » IKFF i media » Intervju: 8 mars – en dag för reflektion, hyllning och samtal

Intervju: 8 mars – en dag för reflektion, hyllning och samtal

Malin Nilsson, generalsekreterare på IKFF svarar på frågor i tidningen Syres 8-marsenkät. Läs hela artikeln med alla intervjuer här.

Vad gör du den 8 mars?

– Jag besöker vår lokalkrets i Växjö under den årliga Elin Wägnerveckan och talar om betydelsen av feministiskt fredsarbete.

Vad betyder dagen för dig?

– Det är en dag för att reflektera över var vi står idag, var vi stod igår och var vi vill stå imorgon. Att lyfta vikten av att organisera sig och att förstå att de rättigheter och möjligheter vi har idag har kvinnor kämpat för, det skedde inte automatiskt och de måste aktivt försvaras.

Hur mår feminismen idag?

– Det finns många feministiska rörelser som gör ett otroligt viktigt arbete idag. Men politiskt är det en rejäl uppförsbacke och det pågår en backlash både i Sverige och globalt. Motstånd är betydligt hårdare nu än för 10 år sedan. Just nu pågår också en nedmontering av civilsamhället i Sverige, vilket gör det svårare att organisera sig för sina rättigheter.

Vilken tycker du är den viktigaste jämställdhetsfrågan i Sverige idag?

– Militariseringen som nu pågår. Den påverkar allt. Den innebär att resurser omfördelas från välfärden, som kvinnor i högre utsträckning både arbetar inom och är beroende av, till upprustning. Att frågor om kvinnors rättigheter och säkerhet får stå tillbaka för att vi nu har ett ”hot mot nationen” och krig i vår närhet. Det spiller över på många andra frågor som visitationszoner och hur kriminalitet ska hanteras med ”hårdare tag” och leder till ökad nationalism. Militarisering är aldrig positivt för kvinnors rättigheter eller säkerhet då det i förlängningen även innebär att våld ses som ett mer legitimt sätt att hantera problem och konflikter, att fler (inte minst män) utbildas i våldsutövning och att våld blir mer normaliserat.

Relaterade artiklar