Intervju: ”Kvinnors perspektiv för fred nödvändigt” - IKFF
Hem » IKFF i media » Intervju: ”Kvinnors perspektiv för fred nödvändigt”

Intervju: ”Kvinnors perspektiv för fred nödvändigt”

I hundra år har Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) verkat för hållbar fred och bidragit med expertkunskap om hur man bäst uppnår jämställd fred. Detta har gjorts möjligt genom stöd från Folke Bernadotte Akademin (FBA), Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling. Men nu är det slut. Den svenska regeringen stoppar pengarna. 
– Det är tydligt att man inte vill ha fredsperspektiv på det som händer i vår omvärld, säger IKFF:s ordförande Desirée Sterner till Fempers Nyheter.

Artikeln är publicerad i FemPers Nyheter den 10/1 2024.

Den svenska regeringen har stoppat pengarna till organisationen IKFF – en av civilsamhällets främsta företrädare för fred och jämställdhet. Det innebär att regeringen tystar en av landets främsta feministiska fredsröster, och som regeringen själv ofta använder som expertråd både nationellt och i internationella sammanhang.

– Det är tydligt att man inte vill ha fredsperspektiv på det som händer i vår omvärld. Fokus är på det militära, säger Desirée Sterner, ordförande för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) och tillägger:

– Det sätt man pratar om fred har reducerats till att handla om eldupphör snarare än hur man ska nå en hållbar fred.

IKFF säger att det är intressant att stödet stryps i en tid när krig och konflikter är så pass närvarande i vår omvärld. Regeringen utökar samtidigt budgeten för militär upprustning och lägger stora summor på Natoansökan och processen kring den.

– Det är ofattbart att regeringen gör så här i en tid när kvinnors fredsarbetet behövs som allra mest.

Desirée Sterner säger dock att de har sett det komma. Inte minst har den svenska fredsrörelsen misstänkliggjorts och förminskats sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina för snart två år sedan.

Färre fredsröster i debatter och granskningar

På organisationens kansli har de redan tvingats säga upp halva personalstyrkan, det vill säga tre av sex personer.

– Det innebär att vi förlorar tre experter med ovärderlig kompetens, nätverk och som har fungerat som expertrådgivare till UD, Sida och regeringen vid internationella sammankomster och avtalsförhandlingar under åren, säger Sterner och fortsätter:

– Det innebär att en kritisk röst tystas när det kommer till remissvar, granskningar av rapporter och beslutsunderlag.

IKFF efterlyser fredsbyggande insatser

IKFF är en röst för att bygga fred.

– Forskning visar att freden blir mer hållbar om kvinnor är representerade vid förhandlingsbordet. Det ger mer jämställda fredsavtal och freden blir mer hållbar, säger Desirée Sterner och fortsätter:

– Kvinnor tar med sig andra perspektiv till förhandlingsbordet och ser till maktstrukturer och representation i stort i större utsträckning. Men det kräver aktivt arbete. Kvinnor hamnar inte i de beslutsfattande rummen utan ansträngning.

– Inte ens i Sverige, där jämställdheten ibland tas för given.

Relaterade artiklar