Intervju: ”Utan engagemang, inget motstånd” - IKFF
Hem » Civic space » Intervju: ”Utan engagemang, inget motstånd” 

Intervju: ”Utan engagemang, inget motstånd” 

Regeringen avskaffade nyligen alla statsbidrag till svenska fredsorganisationer samtidigt som försvarsanslagen under några år har ökat från omkring 40 miljarder kronor till nästan 120 miljarder. Fempers nyheter har talat med Linda Åkerström, Svenska Freds, och Malin Nilsson, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, om vilka problem de ser liksom hur de anser att motståndet för fred och mot militarisering bör se ut framåt?

Läs hela artikeln som publicerades på FemPers Nyheter den 31/1 2024

Malin Nilsson menar att det som händer i Sverige inte är unikt utan del av en global trend av upprustning och ökade spänningar. IKFF har länge pekat på en ökad militarisering av den svenska debatten, men att Rysslands invasion av Ukraina gjorde att den utvecklingen eskalerade.

– Utöver det hot som Rysslands aggressiva och folkrättsvidriga agerande utgör, står vi i dag inför en mängd andra stora utmaningar kopplade till vår säkerhet, från klimathot till globala pandemier, men att ens påpeka det kan få en stämplad som landsförrädare. Det är otroligt oroväckande, säger Malin Nilsson.

En ”riktad attack” mot fredsrörelsen

Vare sig Svenska Freds eller IKFF säger sig ha blivit förvånade över avskaffandet av det statliga stödet till flera fredsorganisationer. Beskedet kom ändå som en chock – inte minst på grund av hur det har kommunicerats.

– Tyvärr blev vi inte förvånade när beskedet kom i december, men vi är ändå chockade över hur regeringen gått till väga, säger Malin Nilsson.

Hon menar att indragningen av det statliga stödet till fredsrörelsen beror på att det har skett en förskjutning i hur man ser på civilsamhället och demokratisk debatt. Att uppmuntra debatt och organisering har en lång tradition i Sverige, men nu ses civilsamhället plötsligt som ett hot mot regeringens och Sverigedemokraternas politik.

– Vi samarbetar med kvinnorättsaktivister över hela världen och många av dem drabbas själva av regeringens förändrade prioriteringar. Många är chockade över hur snabbt Sverige kunde gå från en feministisk utrikespolitik till detta. Vi har även blivit kontaktade av utländska journalister som undrar vad det är som händer. Bilden av Sverige förändras just nu otroligt snabbt, säger Malin Nilsson.

Malin Nilsson anser att motståndet från regeringen är enormt och att det direkt påverkar IKFF:s överlevnad som organisation. Även den militariserade debatten utgör också ett problem: Organisationens analyser och perspektiv når helt enkelt inte ut eftersom de inte längre ses som legitima aktörer eller experter.

– Vi har en fantastisk medlemsrörelse som engagerar, utbildar och opinionsbildar i våra frågor, men utan resurser kan vi inte fortsätta bedriva det resurskrävande arbetet att granska makten, påverka policyarbete och upprätthålla internationella samarbeten med våra systersektioner i konfliktländer, säger Malin Nilsson.

Hur kommer finansieringen gå till framöver, och vilka aktiviteter kommer ni att prioritera?

– Medlemmar är kärnan i vårt arbete och som rörelse behöver vi nu kraftsamla för att se till att vår röst inte tystnar. Det är medlemmarna som har sett till att IKFF har överlevt i över 100 år och det kommer det att fortsätta att vara, säger hon och understryker att behovet av ett feministiskt fredsarbete aldrig har varit större.

– Vi behöver privata givare som vill göra en stor insats för att säkra verksamheten så att vi kan fortsätta granska, informera och upprätthålla den organisation vi har byggt upp under många år, säger Malin Nilsson.

Relaterade artiklar