Val till IKFF:s förbundsstyrelse 2017-2019

På nästa kongress, den 8-9 april 2017 i Jönköping, är det dags att välja ny förbundsstyrelse för 2017-2019. Men redan nu börjar arbetet med nomineringar.

Såväl kretsar som enskilda personer kan nominera till styrelsen. Ta chansen och led IKFF framåt i arbetet för fred, frihet och feminism! För att ingå i IKFF:s styrelse behöver man ha ett stort engagemang för fred- och säkerhetspolitiska frågor och känna lust att leda den svenska sektionen av IKFF i nationella och internationella frågor.

Val till ny styrelse 2017-2019

På IKFF:s kongress väljs den nationella styrelsen som ska leda IKFF i två år. Målsättningen är att IKFF:s förbundsstyrelse ska fokusera på strategiska beslut och framtida utveckling för organisationen utöver att vara högst beslutande organ för IKFF mellan kongresserna. Som styrelseledamot kommer du inte att arbeta med praktiskt arbete men du får en unik möjlighet att fatta strategiska beslut som får långsiktiga verkningar för vår organisation.

För att ingå i IKFF:s styrelse ska du:

  • Ha ett stort engagemang för fred- och säkerhetspolitiska frågor samt feminism.
  • Ha viljan och förmågan att leda IKFF:s strategiska utveckling
  • Kunna bidra med tidigare erfarenheter och kunskaper
  • Avsätta 4 helgdagar om året för styrelsemöten plus inläsning av dokument och förberedelser. Du förväntas inte bara närvara utan aktivt delta i möten och kan i arbetsgrupper förväntas förbereda underlag och beslutsdokument
  • Ha tänkt igenom vad det innebär att tillsammans med andra vara ytterst ansvarig för IKFF:s verksamhet, ekonomi och arbetsgivaransvar
  • Vara redo att representera hela organisationen, inte din krets eller något annat särskilt intresse

Som styrelseledamot får du:

  • Unik möjlighet att fatta strategiska beslut för IKFF:s framtid
  • Ta del av andra ledamöters kunskap och expertis
  • Möjlighet att lära dig mer om styrelsearbete

Styrelseuppdraget är oavlönat men reseersättning utgår.

Sista datum för nominering är 8 februari. Såväl kretsar som enskilda personer kan nominera till styrelsen. Ett krav är att den person som nomineras skall ha blivit tillfrågad och ha gett sitt samtycke till att bli nominerad samt veta vad styrelsearbetet innebär. Du kan även själv anmäla ditt intresse till oss. Mejla val(at)ikff.se

Valberedningen

Valberedningen valdes av kongressen 2015 och består av Lisa Westling, Emma Rosengren och Josefin Lind.

 

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig