Kandidera till förbundsstyrelsen 2023–2025 - IKFF
Hem » Kandidera till förbundsstyrelsen 2023–2025

Val till IKFF:s styrelse 2023–2025

Omvärlden förändras och IKFF står inför nya utmaning. Nu söker vi i valberedningen kandidater till styrelsen och undrar, har du vilja och möjlighet att driva, bygga och förvalta IKFF kommande kongressperiod? 

Vid nästa kongress, den 13–14 maj 2023, är det dags att välja en ny styrelse för mandatperioden 2023–2025. Såväl kretsar som enskilda personer kan nominera till styrelsen. 

Att sitta i styrelsen innebär att du möjliggör för organisationen att arbete för fred, säkerhet och jämställdhet. För att ingå i IKFF:s styrelse behöver du ha ett stort engagemang och känna lust att leda och utveckla IKFF.

Läs mer om kongressen här.

För att ingå i IKFF:s styrelse bör du:

 • ha ett stort engagemang för freds- och säkerhetspolitiska frågor samt jämställdhet
 • ha viljan och möjligheten att leda IKFF:s strategiska utveckling
 • kunna bidra med tidigare erfarenheter och kunskaper
 • avsätta 5 heldagar om året för styrelsemöten, samt tid för inläsning av dokument och förberedelser och svara på mejl. Du förväntas inte bara närvara utan aktivt delta i styrelsens möten och kan i arbetsgrupper förväntas förbereda underlag och beslutsdokument
 • ha tänkt igenom vad det innebär att tillsammans med andra vara ytterst ansvarig för IKFF:s verksamhet, ekonomi och arbetsgivaransvar
 • vara redo att arbeta för hela organisationen bästa, inte din krets eller något annat särskilt intresse

I denna rekrytering letar vi efter personer som har:

 • kompetens av metoder för systematiskt utforskande av framtiden, kunskap inom framtidsstudier eller dyl.
 • kunskap av organisationsutveckling
 • lokal förankring och erfarenhet av arbete inom IKFF

Som styrelseledamot får du:

 • Unik möjlighet att leda och utveckla IKFF
 • Ta del av andra ledamöters kunskap och expertis
 • Möjlighet att lära dig mer om styrelsearbete

Styrelseuppdraget är ideellt, reseersättning och logi ingår.

Sista datum för nominering är 3 mars 2023. Såväl kretsar som enskilda personer kan nominera till styrelsen. Ett krav är att den person som nomineras skall ha blivit tillfrågad och ha gett sitt medgivande till att bli nominerad. Du kan även själv anmäla ditt intresse till oss.

Mejla namn och kontaktuppgifter till den person du vill nominera till val@ikff.se

Valberedningen valdes av kongressen 2021 och består av Seinab Hilowle, Mir Grebäck von Melen och Gunilla Åkesson