Kärnvapen är en lokal fråga - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Kärnvapen är en lokal fråga

Kärnvapen är en lokal fråga

Idag börjar Centerpartiets kommundagar i Uppsala. Städer, kommuner och regioner har en viktig roll i frågan om kärnvapen, både vad gäller krisberedskap och som röster för nedrustning och mänsklig säkerhet. Städer utgör måltavlor för kärnvapen och idag uppmanar vi lokalt engagerade centerpartister att visa vägen i arbetet för nedrustning.

Städer, kommuner och regioner har en viktig roll i frågan om kärnvapen, både vad gäller krisberedskap och som röster för nedrustning och mänsklig säkerhet.

För några år sedan var Centerpartiet positivt inställt till att kärnvapen skulle förbjudas genom en ny konvention och menade att ett ökat internationellt tryck krävs på de länder som har massförstörelsevapnen – särskilt i en tid då kärnvapenarsenaler förnyas. Men efter beslutet om att stödja ett svenskt medlemskap i Nato har partiets linje förändrats drastiskt och engagemanget för kärnvapennedrustning försvagats. Samtidigt är Centerpartiets väljare fortfarande tydliga.

I en Sifo-undersökning från hösten 2019 genomförd av Olof Palmes Internationella Center säger 76 procent av partiets väljare att Sverige bör skriva under FN:s kärnvapenkonvention. Tidigare genomförda undersökningar visar samma mönster: centerpartisters avståndstagande från kärnvapen är starkt. Det norska Senterpartiet samt Venstre är positiva till FN-konventionen och ser inga juridiska hinder för Norge att gå med, trots att landet är med i Nato.

Karin Söder arbetade aktivt för nedrustning under sin tid som partiledare, men även efter. Tillsammans med bland andra Hans Blix skrev hon 2010: ”Vetenskapen har för första gången försett mänskligheten med medel till självförstörelse. Frågan är nu om vi har den kollektiva viljan och förmågan att stiga ut ur tillintetgörelsens skugga och förvandla visionen om en värld fri från kärnvapen till verklighet.”

I arbetet mot kärnvapen behövs alla. Idag uppmanar vi centerpartistiska politiker att ta ställning för nedrustning och driva på för att era hemkommuner går med i ICAN Cities Appeal. Massförstörelsevapen ska bli en del av vår historia, inte ett fortsatt hot mot vår och våra barns framtid.

Läs hela debattartikeln i UNT.

 

Relaterade artiklar