Kommentar: Vi hoppas regeringen ser värdet civilsamhället - IKFF
Hem » Civic space » Kommentar: Vi hoppas regeringen ser värdet civilsamhället

Kommentar: Vi hoppas regeringen ser värdet civilsamhället

Folke Bernadotteakademins arbete ska renodlas. Det skriver biståndsministerns pressekreterare i ett mejl till Global Bar Magazine. Men vad det innebär i praktiken är oklart.

– Regeringen säger sig värna det svenska civilsamhällets roll i biståndspolitiken. Ännu ser vi inget av detta i de konkreta reformer som har presenterats, säger Jon Fridholm, verksamhetschef på Östgruppen.

Artikeln publicerades i Global Bar Magazine den 31 augusti 2023

Som Global Bar Magazine tidigare rapporterat har möjligheten för civilsamhället att söka stöd från Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, Folke Bernadotteakademin (FBA), officiellt ”pausats”. Ansökningen som vanligtvis öppnar innan sommaren är fortfarande stängd och enligt uppgift till Global Bar Magazine vill regeringen helt slopa FBA:s stöd till civilsamhället.

Nu bekräftar bistånds- och handelsminister Johan Forssells pressekreterare, Karl Opdal, att regeringen för närvarande ser över styrning och inriktning för FBA:s arbete.

“Som exempel kan nämnas att regeringen den 24 augusti fattade beslut om att ge FBA i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett inordnande av Fredsarkivet i Statens försvarshistoriska museer, i syfte att renodla FBA:s profil. Vi återkommer.”

FBA:s roll ska alltså renodlas. Vd detta innebär får vi dock inga närmare svar på, varken från regeringen eller FBA. Global Bar Magazine har sökt FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh som avböjer intervju.

Utöver de projekt- och verksamhetsstöd som uppgick till drygt 13 miljoner kronor som fördelades av FBA 2023 är det en rad organisationer som fått ett flerårigt verksamhetsstöd av FBA.

En av de organisationer som beviljades ett treårigt verksamhetsstöd från FBA 2021 var Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som arbetar med hållbar fred, mänsklig säkerhet och nedrustning. I ett pressmeddelande skriver organisationen att deras arbete med att granska och bidra med sakkunskap i freds- och säkerhetspolitiska frågor direkt hotas om FBA-stödet försvinner. 

– Att med kort varsel dra in stödet till fredsrörelsen samtidigt som miljarder investeras i det militära skulle vara att slå undan benen för kritiska röster som förespråkar nedrustning, konfliktförebyggande och fredlig konflikthantering när de behövs som allra mest, säger Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare för Svenska Freds i pressmeddelandet. 

En annan organisation som beviljades ett treårigt verksamhetsstöd 2022 är Östgruppen som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa genom samarbeten med organisationer i regionen.

– Strax före det fullskaliga kriget i Ukraina inleddes knöt vi värdefulla kontakter med en rad ukrainska människorättsorganisationer i Donbas med hjälp av FBA-medel. I år reser vi till Armenien och Georgien för att knyta band med nya organisationer där, berättar Jon Fridholm som är verksamhetschef på organisationen. 

Östgruppen som också arbetar med att öka kunskapen i Sverige om situationen i de länder som de samarbetar med har redan tidigare i år drabbats hårt av regeringens nedskärningar och har fått halvera sin personalstyrka. 

– Regeringen säger sig värna det svenska civilsamhällets roll i biståndspolitiken. Ännu ser vi inget av detta i de konkreta reformer som har presenterats. Östgruppen arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter – prioriterade frågor i en prioriterad region. Vi borde kanske höra till dem som klarar sig bra genom pågående reformer. Verkligheten så här långt är dock en annan, konstaterar Jon Fridholm.

Även Kristna Fredsrörelsen som beviljades treårigt verksamhetsstöd från FBA, samma år som Östgruppen, säger att deras möjlighet att förmedla erfarenheter och kompetens från det internationella arbetet och fredsforskningen skulle försämras drastiskt om stödet försvinner. Organisationens generalsekreterare Charlotte Sjöström Becker säger att regeringen riskerar att går miste om viktig kompetens om de inte värnar fredsorganisationers arbete.

– Givet de stora utmaningarna och förändringarna inom det säkerhetspolitiska området, inte minst på grund av den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina och ett kommande Nato-medlemskap, vore det också oerhört allvarligt ur ett demokratiperspektiv att ta bort stödet, säger Charlotte Sjöström Becker.

Ytterligare en organisation som riskerar att drabbas är Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) som bland annat arbetar med mänsklig säkerhet, nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. Organisationen beviljades ett treårigt verksamhetsstöd 2021.

– Med tanke på världsläget är det verkligen anmärkningsvärt att regeringen överväger att göra det ännu svårare för svenskt civilsamhälle att verka. Vi hoppas att regeringen ser värdet i ett levande civilsamhälle och en livskraftig säkerhetspolitisk debatt och att FBA:s stöd till civilsamhället får fortsätta att främja det, säger Malin Nilsson, generalsekreterare på IKFF.

Relaterade artiklar