Kommentar: Protester mot Nato på gator och torg - IKFF
Hem » Militarisering » Kommentar: Protester mot Nato på gator och torg

Kommentar: Protester mot Nato på gator och torg

– Vi är emot Nato och ett svenskt medlemskap eftersom att Nato är en militärallians som bygger på hot om, och förberedelse för, kärnvapenanvändning. De fokuserar på militär upprustning i stället för fredlig konfliktlösning och vi menar att för att förebygga krig måste man istället investera i fredliga metoder, säger Lina Hjärtström är ansvarig för politiskt påverkansarbete på IKFF.

– Det finns en stark koppling mellan fredsrörelsen och kvinnorörelsen. Historiskt sett har kvinnor utestängts från beslutsfattande om att gå i krig, och har även drabbats hårt av krig som civila. Krig i sig är en patriarkal institution som glorifierar en våldsam maskulinitet, och när militariseringen ökar i ett samhälle går jämställdheten bakåt.

Lina Hjärtström kommenterar frågan om ett svenskt Natomedlemskap i Arbetaren.

Relaterade artiklar