Konfliktförebyggande i fokus när systersektionerna besökte Stockholm - IKFF
Hem » Systersektioner » DR Kongo » Konfliktförebyggande i fokus när systersektionerna besökte Stockholm

Konfliktförebyggande i fokus när systersektionerna besökte Stockholm

IMG_1453
Team IKFF på Sipri Forum. Foto: IKFF

I april hade vi besök i Stockholm av våra kollegor Annie Matundu-Mbambi (ordförande för IKFF DR Kongo), Joy Onyesoh (ordförande IKFF Nigeria) och Sylvie Ndongmo, (ordförande IKFF Kamerun). De var inbjudna att delta på Stockholm Forum for Peace and Development som arrangerades av SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) och utrikesdepartementet och där IKFF deltog som partnerorganisation.

Som partners i Stockholm Forum for Peace and Development var vi delaktiga i att utforma både innehåll och föreslå deltagare till programmet. IKFF ledde seminarier om vapenspridning och extremism i sköra stater där våra systersektioner deltog. De deltog även som experter i en rad andra seminarier om agendan för kvinnor, fred och säkerhet och de nya utvecklingsmålen kopplat till fred och säkerhet. Under de forsknings- och experttunga diskussionerna togs rekommendationer fram vilka har sammanställts i en rapport.

Det brukar tyvärr snarare vara regel än undantag att konferenser om utveckling och fredsbyggande samlar i majoritet västerländska talare som diskuterar problem som anses vara någon annans, någon annanstans. Det resulterar ofta i en diskussion som utgår ifrån ”hur VI ska hjälpa DEM” vilket IKFF anser vara mycket problematisk. Vi är därför mycket glada över att SIPRI bjöd in våra kollegor, som aktörer och experter från det civila samhället i konfliktländer.

IMG_1385
Annie Matundu-Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo, med utrikesminister Margot Wallström på Sipri Forum. Foto: IKFF

Våra kollegor lyfte en rad viktiga aspekter under forumet. Bland annat vikten av att kvinnorättsorganisationer är med från början och sätter agendan för diskussioner om konfliktförebyggande, konfliktlösning, säkerhet och utveckling. Vidare lyfte de att frågan om vapenspridning måste ses som en genomskärande fråga som berör alla andra frågor, precis som kvinnors rättigheter. Det framgångsrika regionala samarbete som våra systersektioner i Väst- och Centralafrika bedriver visar även på vikten av att konfliktförebyggande arbetet ses som en regional och global fråga snarare än nationell.

Joy Onyesoh (ordförande för IKFF Nigeria) deltog i forumets högnivåpanel tillsammans med biståndsminister Isabella Lövin, FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson, Emilia Pires, representant för g7+, och FN:s högkommissarie för UNHCR (FN:s flyktingorgan) Filippo Grandi. Joy pratade om vikten av att skapa breda processer med både lokalt och nationellt ägandeskap för att bygga fred. Hon lyfte även motsägelsen i att givarländer pratar om just vikten av inkluderande fredsprocesser men samtidigt skiftar sitt stöd bort från kvinnors deltagande till terroristbekämpning genom ökade militära utgifter. Se panelsamtalet här.

Sipri conference 5 april 2016
Joy Onyesoh (ordförande för IKFF Nigeria) under forumets högnivåpanel tillsammans FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson, Emilia Pires, representant för g7+ och biståndsminister Isabella Lövin. Foto: Thomas Henrikson

Sylvie, Annie och Joys deltagande och expertis sågs av många som mycket värdefullt. Vi hoppas att vårt gemensamma budskap om självklarheten och nödvändigheten av att representanter från civilsamhället, speciellt kvinnorättsaktivister, från konflikt- och postkonfliktländer deltar i diskussioner om fred och säkerhet. Det är deras verklighet som diskuteras. Så länge vi pratar OM istället för att låta dem tala för sig själva, kommer vi inte göra framsteg och uppnå fred. Vår uppgift är att lyssna.

 

 

 


Parallellt med forumet hölls ett högnivåmöte i Stockholm; Internationella Dialogen om freds och statsbyggande, för vilken Sveriges biståndsminister Isabella Lövin är en av två ordföranden.

Den Internationella Dialogen är ett forum där givarländer, sviktande och konfliktdrabbade stater och det civila samhället för dialog om arbetet för att hantera och förebygga konflikter. Under högnivåmötet i april enades ett 40-tal länder om Stockholmsdeklarationen (Stockholm Declaration on Addressing Fragility and Building Peace in a Changing World). Här kan du läsa IKFF:s analys av deklarationen.

Relaterade artiklar