Kongressuttalande: Försvarsmaktens övningar är ett hot mot fred och miljö - IKFF
Hem » IKFF » Kongressuttalande: Försvarsmaktens övningar är ett hot mot fred och miljö

Kongressuttalande: Försvarsmaktens övningar är ett hot mot fred och miljö

Runt om i Sverige växer oron för klimatet. Konsekvenserna av en skenande global uppvärmning är vitt erkända – och redan ett faktum. För att lindra konsekvenserna är det nödvändigt att ställa om och med försiktighet vårda de ändliga naturresurser som vi har. Konflikter riskerar att växa på grund av ökad konkurrens mellan samhällen, stater och företag för att bland annat kontrollera vatten. En snabb omställning är därför avgörande för att uppnå naturens välmående och fred.

Brist på rent vatten är ett säkerhetspolitiskt hot. Trots det tas inte frågan på allvar av våra makthavare. I många år har vi uttryckt oro över att Försvarsmakten, genom sina militärövningar, tillåts att förorena till exempel Vättern, som är en vattentäkt för närmare en kvarts miljon människor. I början av 2019 gav Mark- och miljödomstolen ett yttrande om att regeringen ska avslå de överklaganden som gjorts kring flygskjutövningarna över Vättern. Istället tillstyrker de att Försvarsmakten ska få avfyra 69 000 skott och 150 övningsraketer i Vättern varje år. IKFF ifrågasätter att försvarets övningar får stå över rätten till rent vatten.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet ser en stark koppling mellan militarism och miljöförstöring. Vi kan aldrig acceptera att militära intressen prioriteras över behoven hos människor och miljö. Runt om i hela världen organiserar sig unga för att stoppa den pågående klimatkrisen och för sin framtid. Vi i den feministiska fredsrörelsen ställer oss bakom kraven på de radikala förändringarna som behövs för att säkra vår överlevnad. Författaren och IKFF:aren Elin Wägner skrev i “Fred med jorden” (1940)  att “Allt som stör naturens självverksamhet måste bort, eller också vi.”

Idag, den 7 april 2019 i Alvesta, på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets högsta beslutande organ, den nationella kongressen, kräver IKFF följande:

– att militära och kommersiella intressen inte ska tillåtas stå över skyddet av miljö̈ och människors framtida vattenförsörjning
– att Försvarsmaktens övningar inte ska kunna undantas från förbudet i 5 kap 4 § miljöbalken att tillåta verksamheter eller åtgärder som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt
– att regeringen lyssnar till den lokala opinionen som kämpar för en hållbar miljö för människor och natur

Ladda ner uttalandet i PDF

Relaterade artiklar