Kongressuttalande: Val till Europaparlamentet – stå upp mot nationalismen - IKFF
Hem » IKFF » Kongressuttalande: Val till Europaparlamentet – stå upp mot nationalismen

Kongressuttalande: Val till Europaparlamentet – stå upp mot nationalismen

För 100 år sedan antogs den första lagstiftningen om allmän rösträtt i Sverige, en demokratisk seger som nåddes genom kvinnors ihärdiga kamp och organisering. De senaste fem åren har dock demokratin i Europa försvagats. Utvecklingen har präglats av stängda gränser, rasistiska uttalanden och avhumanisering av människor på flykt. Det offentliga samtalet polariseras allt mer och desinformation sprids. Diskriminering, stigmatisering och hat normaliseras. Utrymmet för civilsamhället krymper. Nationalismen har åter brett ut sig. I Sverige och Europa har den nationalistiska retoriken fått genomslag i den breda politiska debatten och den nazistiska organiseringen ökar. Högerextrema organisationer demonstrerar i offentliga rum.

Vi ser också en ökad militarisering av EU. Två exempel är Permanenta Strukturerade Försvarssamarbetet (PESCO) och den Europeiska Försvarsfonden (European Defence Fund, EDF) som syftar till att stärka EU:s gemensamma militära kapacitet. Europeiska företag kommer att kunna söka pengar från EDF för forskning och utveckling av nya vapensystem. Samtidigt ökar hemlösheten och barnfattigdomen, och tillgången till sjukvård begränsas.

De nationalistiska och högerextrema rörelserna är ett direkt hot mot kvinnors, migranters och minoriteters rättigheter och säkerhet. Nationalister använder kvinnors liv och kroppar som medel för att förstärka polariseringen och bedriva en rasistisk politik. Kvinnor förnekas rätten att vara subjekt i sina egna liv och fritt bestämma över sina kroppar. Kvinnor reduceras till i första hand mödrar som ska befolka nationen och ses som passiva offer för ”andra/främmande” män. Därmed uppfattas kvinnor som i behov av mäns beskydd och beslut. Polen har den strängaste abortlagstiftning i Europa och i flera andra EU-länder hotas och kränks kvinnors rättigheter.

2012 tilldelades EU Nobels fredspris med motiveringen: ”genom att ha bidragit till att främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa i över sex årtionden”. Det måste fortsatt vara prioriteringen för EU och för de politiker som företräder oss i Europaparlamentet.

Idag, den 7 april 2019 i Alvesta, på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets högsta beslutande organ, den nationella kongressen, uppmanar IKFF kandidaterna till Europaparlamentet att ta ansvar för retoriken i valrörelsen och:

– stå upp för kvinnors och minoriteters rättigheter
– stå upp för rätten till asyl i EU
– motverka rasism och polarisering
– motverka militariseringen av EU
– verka för utvecklingen av mänsklig säkerhet
– verka för det demokratiska civilsamhällets möjligheter att verka fritt
och delta i politiska processer inom EU

Ladda ner uttalandet i PDF

Relaterade artiklar