Kvinnors deltagande, en förutsättning för fred i Syrien - IKFF
Hem » Blogg » Kvinnors deltagande, en förutsättning för fred i Syrien

Kvinnors deltagande, en förutsättning för fred i Syrien

Den 18 december 2015 antog FN:s säkerhetsråd en resolution om att få ett slut på kriget i Syrien.
Med resolutionen kom krav på att omedelbart hindra alla attacker mot civila. Målet är vapenvila. Sedan förra veckan pågår fredssamtal i Genève.

Syrien befinner sig nu i sitt femte år av krig med ofattbart civilt lidande som följd. Konflikterna måste få en politisk lösning för att stoppa våldet. Vi vet att ju mer inkluderande freds- och övergångsprocessen är, desto högre blir sannolikheten att ett fredsavtal uppnås och implementeras.
Trots detta är kvinnors deltagande i fredssamtalen om Syrien begränsat och osäkert.

Kvinna till Kvinna som är på plats uppger till Feministiskt perspektiv att under rådande samtal ingår 4-5 kvinnor på regeringssidan och tre kvinnor på oppositionssidan. Samtalen leds utav FN:s medlare Staffan de Mistura, men i själva verket träffar grupperna FN:s medlarteam separat i olika rum.
Som stöd till de kvinnliga förhandlarna och i syfte att bevaka kvinnors rättigheter, har en rådgivande grupp inom oppositionssidan,”Women Consultative Committee” satts samman. Dock motarbetas den av män inom oppositionen.

Den svenska regeringen ger stöd till oppositionssidans rådgivande grupp, för att de ska kunna vara på plats i Genève. Kvinna till Kvinna uppger att Mistura ett flertal gånger hävdat att kvinnor måste ges inflytande över fredssamtalen. Det är dock fortfarande oklart i vilken omfattning, och i så fall hur, kvinnor från civilsamhället kommer att få tillgång till förhandlingarna. Mistura har dock skapat ett resurscenter för civilsamhället att föra fram förslag och synpunkter. Vilken roll dessa organisationer får samt vilka kriterier som ligger till grund för deras deltagande är oklart.

Det är dags nu
Kvinnors ledarskap och deltagande i konfliktlösning är avgörande för hållbara lösningar men även för om kvinnors rättigheter ska bli en del av freden. Det gäller inte minst kvinnorättsaktivister med erfarenheter och rötter i det civila samhället. Men kvinnor utgör ett påfallande lågt antal deltagare i fredsprocesser. Endast 4 % av undertecknare är kvinnor, varpå 2,4 % utsetts till chef eller ledande medlare.

FN:s säkerhetsråd gjorde år 2000 en tydlig markering att kvinnor har rätt att delta i fredsprocesser och att det är en förutsättning för hållbar fred. Nu ligger utmaningen i värdera dessa kvinnors deltagande jämlikt männens.

Den kompetens som finns hos de kvinnor som upprätthåller både samhället och familjen samt bedriver lokalt fredsarbete under pågående konflikt måste synliggöras och erkännas. Idag ges nästan alltid makten över freden till dem som med vapen drivit krig. Ett patriarkalt system som ger mer makt ju grymmare en är. Inte direkt ett incitament för att upphöra med våldet.

Fredsförhandlingar måste även återspegla olika delar av det syriska samhället för att få legitimitet. Vi kräver därför en kvot på minst 30 % kvinnor i alla förhandlingsdelegationer. Därutöver kräver vi införande av en oberoende civilsamhällelig delegation med 50 % kvinnor.

FN måste garantera kvinnors delaktighet i fredsprocesser genom att effektivt stödja och göra det tekniskt möjligt för kvinnorättsorganisationer från Syrien att påverka fredsprocessen. Allt annat skadar förtroendet för FN och riskerar en möjlig och hållbar lösning av konflikterna i Syrien. Att fredsförhandlingar år 2016 får ske, utan att kvinnor från det civila samhället självklart ges plats, är oacceptabelt.

IKFF:s internationella sekretariat i Genève har sedan 2012 ett samarbete med syriska kvinnorättsaktivister och organisationer som går ut på att ta fram krav till fredssamtalen och tillsammans kräva att kvinnorättsaktivisterna får tillgång till förhandlingarna. Förra samtalet var i Genève 2014 där kvinnorna utestängdes.

Relaterade artiklar