Låt inte klimatet bli en kvinnofråga - IKFF
Hem » IKFF i media » Låt inte klimatet bli en kvinnofråga

Låt inte klimatet bli en kvinnofråga

Var är männen när världen ställer om?

Debattartikeln publicerades i Aftonbladet den 7 mars.

Kvinnor drabbas först och värst av klimatkrisens konsekvenser – främst i fattiga länder. Detta eftersom kvinnor har minst ekonomiska medel att ta till när livsmedelspriser stiger, det råder brist på dricksvatten eller platsen de bor på blir obeboelig.

Kvinnors möjlighet till utbildning påverkas i ett förändrat klimat. Kvinnor oroar sig mer för klimatkrisens konsekvenser, både för sin egen del och för kommande generationer.

Kvinnor lever redan närmare vad som kan kallas hållbart än vad män gör. Energianvändningen och utsläppen i Sverige skulle minska med nästan 20 procent om män reste som kvinnor. Vi skulle dessutom redan ha uppnått den nivå av minskat bilresande som krävs för att vi ska nå klimatmålen till 2050.

Kvinnor är mer förändringsbenägna sett till sin livsstil. Fler kvinnor än män förändrar sin kost, fler kvinnor än män är villiga att förändra sitt beteende för att spara energi och fler kvinnor än män engagerar sig i klimat- och miljöfrågor – medan fler män än kvinnor är klimatförnekare.

Så, var är männen när världen ställer om?

Klimatkrisen är allas problem. Vissa drabbas hårt här och nu, andra drabbas på sikt. Men ett är säkert: vi kommer att drabbas.

Konsekvenserna av klimatförändringarna hotar våra samhällen och rubbar världen som vi känner den. Vår matförsörjning, tillgången på färskvattenhot från skadedjur och ökad risk för extremväder som översvämningar, torka och skogsbränder. Brist på de mest basala tingen i kombination med stigande temperaturer ökar också risken för väpnade konflikter.

Så inför Internationella kvinnodagen i morgon vill vi därför uppmana (fl)er svenska män att använda:

  • Dina befogenheter. Män har mer makt att påverka samhället, på grund av fler högt uppsatta positioner inom politik, organisation och näringsliv.
  • Ditt kapital. Mäns finansiella tillgångar är större än kvinnors. I ett av världens mest jämställda länder – Sverige – är kvinnors disponibla inkomst 25 procent lägre än mäns, vilket innebär omkring sex miljoner kronor i skillnad under en livstid.
  • Din potential. Män har generellt en livsstil som släpper ut mer och därför kommer livsstilsförändringar som du gör att ge större effekt. Här finns det enorm potential, eftersom vi människor är flockdjur och gärna följer andras beteenden.

Dessutom kan du …

  • Lyfta klimatkrisen i alla sammanhang du rör dig i, oavsett om det är i näringslivet, politiken, idrottsvärlden eller på arbetsplatsen. Använd den ställning du har som man för att få andra män att lyssna.
  • Bidra till att förskjuta ohållbara normer genom att vara en man som oftare än genomsnittet pratar om omställning, köper begagnat och efterfrågar bättre cykelvägar. Ju fler män som ses agera hållbart, desto fler kommer att följa efter.
  • Bli en förebild och inspiratör för andra – både män och kvinnor – genom att synliggöra din egen omställning i val av transporter, livsmedel och konsumtion. Dela fakta om klimatkris och omställningens potential i sociala medier.
    I dag diskuteras klimat, miljö och omställning främst av kvinnor, och reduceras därmed till en kvinnofråga som också främst når andra kvinnor. Dina inlägg kan bidra till att andra målgrupper involveras, vilket också gör omställningen mer rättvis. 
  • Dela 50/50 på hållbarhetsarbetet i hemmet genom att leta begagnat till barnen, involvera grannarna i delningsekonomins möjligheter och pressa regionen för bättre kollektivtrafik.

Vi står mitt i en historisk tid, med enorma utmaningar – men också möjligheter. Men medan världen galopperar fram i omställningen står Sverige fortfarande kvar vid startlinjen.

Finland ligger exempelvis tio år före Sverige i omställningen.

Glöm även det där om att Sverige är världens mest jämställda land. När det gäller ekonomisk jämställdhet ligger vi på plats 15 i Europa, enligt EU:s jämställdhetsindex 2021. Knappast något att skryta om.

Vi tror och hoppas att ingen – kvinna som man – vill stå kvar på perrongen när omställningen tar fart och accelererar in i framtiden.

Klimat, omställning och jämställdhet hänger ihop. Nu är hög tid att visa världen hur ett modernt, jämställt och hållbart land kan se ut.

Maria Soxbo och Emma Sundh, medgrundare Klimatklubben
Ida Östensson, feminist, författare och opinionsbildare
Malin Nilsson, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)
Atilla Yoldas, författare och föreläsare
Bianca Kronlöf, skådespelare
Nina Rung, kriminolog och grundare Huskurage
Gustav Johansson, matbloggare och entreprenör Jävligt gott
Alexandru Al-Qassam, miljövetare och kommunikationsexpert
Henrik Wahlström, instagramprofil och regissör
Anna Branten, initiativtagare Position 99

Relaterade artiklar