Malin svarar: Mer eller mindre trygg med Sverige i Nato? - IKFF
Hem » IKFF i media » Malin svarar: Mer eller mindre trygg med Sverige i Nato?

Malin svarar: Mer eller mindre trygg med Sverige i Nato?

– Mindre trygg. Ökad militarisering normaliserar våld som metod, och det är aldrig bra för kvinnors säkerhet. Ett exempel är hur exploateringen av kvinnors kroppar och övergrepp ökar runt utländska militärbaser. Ett annat är hur militära behov alltid trumfar mänskliga och samhälleliga behov. Natoansökan urholkar redan skyddet för miljön. Regeringen vill ta bort kravet på miljöprövning för militära övningar med andra länder. Det hotar vår mest grundläggande trygghet, en frisk miljö och tillgången till rent vatten, Malin Nilsson, 38, generalsekreterare för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Under tidningen Syres vinjett Panelen låter de representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Läs hela artikeln här.

Relaterade artiklar