Männen med kärnvapnen möts igen – toppmötet i Hanoi - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Männen med kärnvapnen möts igen – toppmötet i Hanoi

Männen med kärnvapnen möts igen – toppmötet i Hanoi

Idag och imorgon möts Donald Trump och Kim Jong-Un i Hanoi, Vietnam, för att diskutera kärnvapennedrustning. Det är ett uppföljningsmöte till Singaporemötet som ägde rum i juni 2018. Vi välkomnar de diplomatiska insatserna men ser att det nu är dags att gå från ord till handling.

Mötet i Singapore ledde inte till konkreta resultat och överenskommelser. Trump och Kim måste nu börja diskutera i detalj kring hur alla parter kan ta steg för att avrusta Koreahalvön.

Vietnam är en av 22 statsparter till FN:s kärnvapenkonvention och visar därmed ledarskap i nedrustningsfrågan. I en tid då spänningarna ökar, internationell rätt utmanas och diplomati som verktyg avfärdas av flera ledare måste vi agera. Endast en process som grundar sig i internationell rätt och på multilateralt samarbete kommer vi att uppnå total och hållbar kärnvapennedrustning. Kärnvapenfrågan berör hela världens säkerhet och överlevnad och kan därför inte lämnas till två opålitliga ledare. FN:s kärnvapenkonvention har konkreta steg för tidsbunden, verifierbar och irreversibel nedrustning med stöd av det internationella samfundet genom FN.

För total avrustning av Koreahalvön är det också viktigt att Sydkorea går med i FN:s kärnvapenkonvention då det är det enda avtal som kommer att kräva att Sydkorea avsäger sig det amerikanska kärnvapenparaplyet och därmed förkastar att kärnvapen används i deras namn. Kärnvapens humanitära konsekvenser kan inte ignoreras eller accepteras, en attack mot Pyongyang kommer att ödelägga Seoul och vice versa. Vi inom ICAN ser med oro på USA och Rysslands utträde ur INF-avtalet och USA:s utträde ur Iran-avtalet. Vi uppmanar kärnvapenstaterna att förhandla, nedrusta och tona ner den eskalerande retoriken. Vi uppmanar också icke-kärnvapenstater att gå med i FN:s kärnvapenkonvention, avvisa kärnvapenparaplyer och pressa kärnvapenstaterna att förhandla och nedrusta. Några stater ska inte ha rätt att utsätta sin egen befolkning och resten av världen för risken om total utplåning.

Vidare står internationella IKFF (WILPF) bakom ett upprop från Nobel Women’s Initiative och Women Cross DMZ som uppmanar Trump och Kim att ta vara på detta möte för att påbörja en fredsprocess, som inkluderar civilsamhället, särskilt kvinnorättsorganisationer, för att förhandla ett fredsavtal med syfte att uppnå hållbar fred på Koreahalvön. Läs mer här.

Relaterade artiklar