Minnesord Birgitta Lorentzi - IKFF
Hem » IKFF » Minnesord Birgitta Lorentzi 

Minnesord Birgitta Lorentzi 

Birgitta Lorentzi 1935.12.09 – 2017.09.12

En kär fredsvän Birgitta Lorentzi, Stockholm, har avlidit i en ålder av 81 år. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF deltar i sorg och saknad. Vi känner stor tacksamhet för det engagemang och den kunskap Birgitta bidragit med i IKFF:s fredsarbete internationellt, nationellt och lokalt från 80-talet då oron för kärnvapen och kärnkraft växte! Hon bjöd på sin begåvning, delade med sig av sin kunskap och sin tid – detta trots en stor familj, arbete och andra uppdrag.

Birgitta Lorentzi FOTO: Helena Sundman, Operation 1325

1984 tog IKFF initiativ till den Stora Fredsresan. Delegationer besökte över 100 av FNs medlemsländers regeringar och ställde fem frågor för världsfreden. Planeringen ställde krav på strategi, logistik och exceptionella insamlingsmål. Fem miljoner skulle försäljning av Fredsblomman ge – IKFF:s pingstlilja. Avtalet för produktionen av en miljon fredsblommor fixade Birgitta. I hela Sverige sålde vi blommor. Projektet omsatte totalt 18 miljoner, ett projekt som trotsade tyngdlagen.

Under Birgittas sista period som kassör för IKFF fram till 2013 växte verksamheten, hög kompetens utvecklades i nedrustningsfrågor med fokus på kärnvapennedrustning. Genom projektstöd till flera länder i Väst- och Centralafrika, Colombia och Costa Rica växte IKFF internationellt. Birgitta var även aktiv i många år i Stockholmskretsens styrelse.

Birgitta var även aktiv i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och bidrog till bildandet av organisationen Operation 1325, som arbetar för att förverkliga FN:s säkerhetsråds resolution 1325.

Birgitta var visionär, modig, utstrålade lugn och värme, var humoristisk, varmhjärtad och förtroendefull. Birgitta lämnar ett stort tomrum men är en förebild för oss som kommer efter.

Ann-Cathrin Jarl
Kirsti Kolthoff
Kerstin Grebäck
Pirjo Talvitie                                       
Åsa Murray

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet vill rikta ett varmt tack till Birgittas familj som valde att tänka på oss vid hennes bortgång. Tack också till alla medlemmar och andra som har skänkt en gåva i Birgittas minne. Vi fortsätter arbetet i hennes anda.

Relaterade artiklar