Minskad spridning av vapen – recept för fred - IKFF
Hem » Systersektioner » Kamerun » Minskad spridning av vapen – recept för fred

Minskad spridning av vapen – recept för fred

11836886_10153390331606084_1950285291831213563_n

Den internationella vapenhandeln måste regleras och kliva ut ur de ljusskygga rummen för att fred och säkerhet ska uppnås. IKFF Kamerun visar hur vapenspridningen i landet ökat våldet, även bland barn, och möjliggör Boko Harams framfart. Sofia Tuvestad befinner sig i Mexico där staterna just nu förhandlar om hur det internationella vapenhandelsavtalet (ATT) ska följas.

Det internationella vapenhandelsavtalet (Arms Trade Trety, ATT) förhandlades fram i FN 2013 efter en lång och utdragen process. IKFF var en av de drivande aktörerna från det civila samhället.

Nu har två år gått och jag är i Cancun, Mexiko, tillsammans med representanter från IKFF Colombia, Spanien och Kamerun. Vårt internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will (RCW) är också här. Vi deltar vid det första statspartsmötet inom vapenhandelsavtalet (ATT).

Under förhandlingarna om ATT arbetade IKFF för att avtalet skulle innehålla särskilda bestämmelser om att förhindra vapenhandel som kan leda till genusrelaterat våld, så som våldtäkter i krigsföring, våld mot kvinnor i hemmet och våld mot HBTQ-personer. Det var en tuff process men vi lyckades till slut. När avtalet antogs 2013 fanns det med.

Nu ska staterna som är med i avtalet samlas för att diskutera hur reglerna i ATT ska tolkas och implementeras (följas i praktiken). För oss i IKFF är en viktig fråga hur staterna kommer att rapportera om den vapenhandel de bedriver. Vi vill inte ha någon vapenhandel alls, men ett viktigt steg på vägen mot nedrustning är öppenhet: vi måste få veta vem som har sålt vilka vapen till vem.

Inför förhandlingarna här i Cancun har ett förslag lagts fram för hur staterna ska rapportera. Vi är väldigt kritiska mot förslaget eftersom det är svagt och ger fortsatt möjlighet för staterna att hålla information om vapenaffärer hemliga för allmänheten. Här på plats jobbar vi för att reglerna för transparens ska bli hårdare.

Vapenspridning och ökat hot från Boko Haram i Kamerun

Ett land som varje dag lever med konsekvenserna av vapenhandel är Kamerun. Guy, som är här i Cancun från IKFF Kamerun, berättar för oss om hur vapen flödar in i hans hemland. Hotet från Boko Haram blir allt större och terroristgruppens tillgång till vapen fortsätter.

Igår skrev Guy om Kamerun i det nyhetsbrev om förhandlingarna som RCW publicerar och sprider på plats. Han beskriver våldet och konflikterna i Kamerun och att Boko Haram har genomfört kidnappningar, förstört hela byar, och tvingat flickor att genomföra självmordsbombningar. Gruppen har dödat över 900 människor på kort tid. För Guy och IKFF Kamerun är sambandet glasklart: spridningen av vapen är en av de bakomliggande faktorerna till våldet.

Förra året genomförde IKFF Kamerun en undersökning i den östra delen av landet där människor fick svara på frågor om jämställdhet, fred och säkerhet. Undersökningens resultat visar bland annat att 72 procent av deltagarna svarar att de har utsatts för fysiskt våld där vapen varit inblandade. Varje dag får IKFF Kamerun rapporter om hur kvinnor utsätts för våldtäkter och andra former av genusrelaterat våld. Ofta sker det när kvinnorna tvingas gå långa sträckor för att till exempel hämta dricksvatten. Med många vapen i omlopp ökar risken att utsättas eftersom det är enklare att utföra övergrepp då vapen förstärker förövarens makt.

Skrämmande nog finns de här problemen även bland barn. Guy berättar:
”Vi har observerat att en ’spirit of killing’ håller på att ta över våra barn. Till följd av den okontrollerade spridningen, och den omfattande användningen, av vapen i samhället, har föreställningen om att vapen är lika med makt trängt in i många barns medvetande. Dödande har blivit något roligt”.

IKFF Sverige samarbetar med IKFF Kamerun sedan en tid tillbaka. Nu kommer vårt samarbete att fördjupas med ännu mer fokus på vapenkontroll och nedrustning. IKFF Kamerun kommer även att arbeta tillsammans med oss, IKFF i Nigeria, DR Kongo och Ghana för att landets regering ska tillträda ATT, alltså förbinda sig till att följa avtalet. De kommer också att fortsätta arbeta gentemot barn för att skapa normer kring fred och försoning istället för våld och vapen.

Det är frustrerande att höra Guys historier och veta att en del stater inte är redo att göra vad som krävs. Vi sitter i förhandlingarna och lyssnar på hur en del ministrar och diplomater intygar deras helhjärtade engagemang. Men samtidigt vet vi att de vill ha kvar rätten att hålla deras egen vapenhandel så hemlig.

Det finns som tur är också modiga stater som ställer krav på ökad öppenhet och ett slut på den oreglerade spridningen av vapen. Dessa stater måste i samarbete med civila samhället se till att resultatet från Cancun inte fortsatt blir pengarna först. Annars får oskyldiga människor fortsätta att betala det verkliga priset.

Sofia Tuvestad, politisk handläggare IKFF, på plats i Cancun

Här kan du läsa hela Guys artikel (sida 5).

Relaterade artiklar