Nobel: Svenska Freds vill se IKFF som fredspristagare 2020 - IKFF
Hem » IKFF i media » Nobel: Svenska Freds vill se IKFF som fredspristagare 2020

Nobel: Svenska Freds vill se IKFF som fredspristagare 2020

Svenska Freds skriver i Omvärlden att de vill se IKFF (WILPF) Nobels fredspris 2020 som presenteras imorgon den 9 oktober. Vi tackar för det fina uppmärksammandet och inväntar tillkännagivandet med spänning.

Women´s International League for Peace and Freedom (WILPF)

”I så gott som alla länder finns en feministisk fredsrörelse som organiserar sig för förändring. Kvinnor som trots årtionden av förtryck och utan formellt inflytande fortsätter att organisera sig, uthålligt och med ickevåldsmetoder.

Bertha von Suttner dog 1914, mitt i planerandet av en fredskongress i Wien, i Österrike, samma år. På grund av första världskrigets utbrott senarelades kongressen och året därpå, på Kvinnornas fredskongress i Haag, grundades Women´s International League for Peace and Freedom (WILPF), Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), som idag har sektioner i 50 länder.

Parallellt med att världens ledare, i huvudsak män, fortsätter sin mångmiljardkapprustning pågår civilsamhällets ihärdiga arbete för hållbar och inkluderande fred, bland annat inom WILPF. WILPF Sudan har varit del av de fredliga ickevåldsprotesterna i landet, initierad av kvinnor, som lett till fredsavtal och hopp om demokratiska val.

WILPF Afghanistans ordförande Jamila Afghani representerar civilsamhället i de pågående fredssamtalen med talibanerna. WILPF Colombia har varit starkt bidragande i landets fredsprocess liksom WILPF Nigeria i de fredliga valen som genomfördes i Nigeria 2015.

Trots över 100 års oupphörligt fredsarbete har organisationen ännu inte tilldelats Nobels fredspris.

Utmärkelsen som har delats ut 100 gånger sedan 1901 ska gå till den som har verkat “mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser”. Formuleringen “folkens förbrödrande” i testamentet handlade inte om att utestänga alla fredsarbetets systrar, även om det må ha tolkats så under många år. Tvärtom var kvinnors organisering för fred Nobels främsta förebild.

Vid ett stort antal tillfällen har enskilda makthavare tilldelats Nobels Fredspris. Bakom varje makthavare med ett fredspris i handen står hundratusentals organiserade kvinnor. Det är dags att de synliggörs.”

Relaterade artiklar