« »

Nu söker vi en praktikant till hösten 2022! Deadline 27 februari

2022-02-08

Nu söker vi en praktikant för hösten 2022. Läs mer i annonsen. Ansök mellan den 4-27 februari 2022

Vi rekryterar praktikanter genom FuF:s praktikantprogram.

Praktiken ger inblick i hur en mindre ideell organisation som IKFF arbetar på lokal, nationell och internationell nivå och ger djup kunskap i de sakfrågor som IKFF driver. Praktikanten arbetar nära tillsammans med kanslipersonalen och får inblick i hela verksamheten och de olika delarna: politiskt och internationellt arbete, påverkan, opinion, kommunikation och organisatoriskt arbete. Praktikanten tilldelas en handledare för hela terminen men kommer arbeta inom flera arbetsområden och tillsammans med flera i personalen, liksom med flera av de samarbeten som IKFF arbetar inom.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig