Nyhet: Feministiskt fredsarbete i Kamerun - IKFF
Hem » Systersektioner » Kamerun » Nyhet: Feministiskt fredsarbete i Kamerun

Nyhet: Feministiskt fredsarbete i Kamerun

Goda nyheter! Vi har fått stöd från Postkodstiftelsen för ett projekt med vår systersektion i Kamerun. Projektet kommer att arbeta för att öka kvinnors deltagande i fredsbyggande och politiska processer i landet. I oktober går Kamerun till val och nu mobiliserar IKFF Kamerun kvinnor för att förebygga våld, stärka kvinnorörelser samt öka andelen kvinnor som röstar, är valobservatörer och ställer upp i valet.

Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun. Foto: 2014©maryatta wegerif //www.maryattawegerif.com

Metoden i projektet ”Women’s Situation Room” (WSR), innefattar mobilisering och utbildning samt att under valet skapa ett telefoncenter dit incidenter kan rapporteras och snabbt bemötas.WSR är ett verktyg som inte bara används tiden för valet utan för att långsiktigt mobilisera och skapa strukturer för att upptäcka tidiga varningssignaler och därmed förebygga konflikt.

Projektet omfattar också strategiskt kapacitetsutveckling och erfarenhetsutbyten med andra kvinnliga aktivister i afrikansk regionen. Projektet kommer särskilt att lyfta unga kvinnor.

Vi är så glada över att vi får chansen att fördjupa vårt samarbete med vår fantastiska systersektion i Kamerun! Vi kommer att uppdatera er om utvecklingen i projektet under året.

Relaterade artiklar