Nyhet: IKFF:s Tove Ivergård invald i svenska medlingsnätverket för kvinnor - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » Nyhet: IKFF:s Tove Ivergård invald i svenska medlingsnätverket för kvinnor

Nyhet: IKFF:s Tove Ivergård invald i svenska medlingsnätverket för kvinnor

Tove Ivergård, ansvarig för internationellt samarbete på IKFF, är en av sju nya medlemmar i det svenska medlingsnätverket för kvinnor. Det bildades 2015 på initiativ av dåvarande utrikesminister Margot Wallström och samordnas av Folke Bernadotteakademin på uppdrag av Utrikesdepartementet. Under 2020 påbörjades arbetet för att utvidga nätverket. De nya medlemmarna har valts ut i dialog mellan FBA och  UD och har sin bakgrund i civilsamhället.

— Det känns otroligt hedrande och spännande. IKFF har, sedan nätverket instiftades, rekommenderat ett ökat fokus på civilsamhället. Så att nätverket nu breddas ser vi som ett viktigt resultat. Att just jag blev rekryterad har jag inte helt hunnit landa i, säger Tove Ivergård.

Tove Ivergård. Foto: Mimika Kirgios

Tove Ivergård har arbetat på IKFF sedan 2012 och strävar ständigt efter att öka kvinnor från det civila samhällets deltagande i dialoger och fredsprocesser samt sätta deras röster i centrum av svensk internationell politik.

Tove koordinerar IKFF:s 19 sektioner och grupper i den afrikanska regionen, bland annat genom årliga konferenser, och har omfattande kunskap om kvinnorättsaktivisters fredsarbete i regionen. Hon arbetar nära IKFF:s internationella sekretariat för att säkerställa att röster från sektionerna informerar och formar vår internationella rörelse. Hon är även med i Utrikesdepartementets arbetsgrupp för den svenska handlingsplanen för FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet.

— En viktig del av mitt arbete är att lyfta våra kollegors perspektiv och expertis ifrån olika konfliktkontexter. Det är något jag kan bidra med i nätverket. Ett feministiskt fredsperspektiv som är grundat i de kvinnor som driver och leder förändring på plats men som ofta osynliggörs. Jag kommer även lyfta konfliktförebyggande som  grundläggande i FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet men som inte alltid är så självklart som en kan tro. Som vi på IKFF brukar säga, syftet med agendan är inte att göra krig jämställda utan att genom konfliktförebyggande insatser och kvinnors deltagande skapa hållbar och jämställd fred, säger Tove Ivergård.

Nätverket arbetar för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser både  när det  gäller att förebygga  konflikter, lösa dem  och bygga fred efter konflikt. Det svenska nätverket är med i ett samarbete mellan de nordiska medlingsnätverken, och  ingår i den globala alliansen för kvinnliga medlingsnätverk, Global Alliance.

Läs nyheten på FBA:s hemsida.

Hela listan över nätverkets medlemmar

Relaterade artiklar