Extrainsatt kongress 2024 - IKFF
Hem » Om oss » Extrainsatt kongress 2024

Med anledning av den förändrade ekonomiska situationen för IKFF bjuder förbundsstyrelsen in alla medlemmar till en extrainsatta kongress. Den extrainsatta kongressen kommer behandla val av ny revisor samt förslag på ändring av stadgarna §13 Verksamheten.

Information om ombud och motioner hittar du i våra stadgar.

Praktisk information

Datum: 16 oktober, preliminär tid kl. 18.00–19.30

Plats: Zoom (länk skickas ut till alla anmälda och det kommer ges möjlighet att öva på att använda Zoom)

Ombud: Alla kretsar behöver välja ombud och anmäla dessa till styrelsen@ikff.se senast 16 augusti.

Anmälan: Alla medlemmar (och ombud för att underlätta administrationen) är välkomna att anmäla sig här senast 10 oktober.

Handlingar: Anmälda ombud och kretsar kommer att erhålla kongresshandlingar senast den 16 september.

Mer information om kongressen kommer senare under hösten. Vi välkomnar frågor och engagemang i arbetet, och hänvisar till styrelsens e-post styrelsen@ikff.se. Om du är intresserad av posten som föreningsrevisor är du varmt välkommen att kontakta vår valberedning på val@ikff.se.