Nätverk - IKFF
Hem » Om oss » Nätverk

Nedan hittar du de nätverk och paraplyorganisationer som IKFF är medlem i.

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) är den internationella kampanjen för avskaffandet av kärnvapen. 2017 tilldelades ICAN Nobels fredspris för  sitt arbete med att uppmärksamma kärnvapens humanitära katastrofer och sina banbrytande insatser för att uppnå ett förbud mot kärnvapen i FN. ICAN drivs i Sverige av IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK). Besök ICAN Sveriges hemsida.

Campaign to Stop Killer Robots lanserades 2013. Helt autonoma vapen, även kallade ”killer robots”, är under utveckling. Sådana vapen skulle på egen hand kunna välja ut mål och attackera utan någon form av mänsklig inblandning. Kampanjen består och drivs av en internationell koalition av organisationer som driver att ett förbud mot helt autonoma vapen ska antas redan innan de sätts i bruk.

CONCORD Sverige är en plattform för över 50 civilsamhällesorganisationer vars uppdrag är att bedriva informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, med fokus på minskad fattigdom.

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med runt 160 medlemmar. Våra medlemmar är biståndsaktörer i det svenska civila samhället och tillsammans arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Arbetet handlar om att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv, då kan demokratin utvecklas, resurserna fördelas mer rättvist och fattigdomen minskas.

Globalportalen drivs av ForumCiv och består av flera världsförbättrande svenska biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor. Gemensamt för alla är att de jobbar med globala frågor, vill bidra till världens utveckling och inspirera människor till att engagera sig.

Schyssta Pensioner samlar flera organisationer som vill se nya regler för AP-fonderna för att våra pensionspengar ska investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål.

Svenska nätverket mot klustervapen är medlem i det internationella nätverket Cluster Munitions Coalition och arbetade framförallt med påverkans- och informationsarbete och för att bl.a. den svenska regeringen skulle ratificera konventionen om klustervapen, Convention on Cluster Munitions, vilket den svenska regeringen gjorde 3 december 2008.

Svenska nätverket för kärnvapennedrustning består av ett antal ideella föreningar som arbetar för fred och nedrustning. Nätverket sprider information om kärnvapen och arbetar för att skapa opinion för att dessa vapen skall avskaffas.

SANSA (Swedish Action Network on Small Arms) är ett nätverk av svenska organisationer som tillsammans arbetar för ökad kunskap om spridningen av lätta vapen både i Sverige och internationellt. SANSA:s mål är att verka för minskad tillgång och ökad kontroll av lätta vapen.

Svenska FN-förbundet arbetar för att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN. FN-förbundet grundades 1957.

Svenska nätverket för DR Kongo består av organisationer i Sverige som arbetar med frågor kopplade till DR Kongo.