Om IKFF - IKFF
Hem » Om oss » Om IKFF

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som samlar personer som enas i sin beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till väpnade konflikter och legitimeringen av krig.

IKFF:s arbete utgår från en feministisk säkerhetsanalys. Vi förebygger konflikter genom att arbeta för mänsklig säkerhet, nedrustning och kvinnors meningsfulla deltagande. Vi bedriver politiskt påverkansarbete och bildar opinion på lokal, nationell och internationell nivå.

IKFF är den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i över 40 länder, med huvudkontor i Genève och New York.

Två av IKFF:s grundare har tilldelats Nobels fredspris, Jane Addams, 1931, och Emily Green Balch, 1946. IKFF är aktiva i den globala nedrustningskampanjen ICAN som tilldelades Nobels fredspris 2017.

Kerstin Grebäck, tidigare förbundssekreterare, berättar om sitt engagemang inom IKFF.

Några milstoplar

 • 1915: IKFF (WILPF) grundas i Haag.
 • 1919: IKFF grundas i Sverige.
 • 1931: IKFF:s första internationella ordförande Jane Addams tilldelas Nobels fredspris.
 • 1947: IKFF får konsultativ status i FN.
 • 1985: Den stora fredsresan genomförs med IKFF i spetsen.
 • 1994: IKFF grundar stiftelsen Kvinna till Kvinna.
 • 2000: FN:s säkerhetsråd antar resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet efter påtryckningar av bland andra IKFF.
 • 2013: FN antar ett internationellt vapenhandelsavtal (ATT). IKFF ser till att avtalet har ett genusperspektiv och att Sverige stödjer detta.
 • 2014: FN:s vapenhandelsavtal träder i kraft.
 • 2015: Den svenska regeringen beslutar att inte förlänga sitt militära samförståndsavtal med Saudiarabien. IKFF synliggjorde målkonflikten mellan den feministiska utrikespolitiken och vapenexporten till landet.
 • 2015: IKFF (WILPF) firar 100 år.
 • 2016: IKFF säkerställer att nedrustning, konfliktförebyggande samt krav på utvärdering inkluderades i Sveriges handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.
 • 2016: Sverige får kritik av FN inom ramen för Kvinnokonventionen för sin vapenexport efter en rapport från IKFF. Det var första gången vapenexport lyftes under en granskning av staters efterlevnad av konventionen.
 • 2017: FN antar ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen efter påtryckningar från det globala civilsamhället. Efter att IKFF drivit på för ett genusperspektiv på kärnvapen, la Sverige fram förslag kring detta under förhandlingarna i FN. Avtalet är det första som erkänner kärnvapens effekter på kvinnors kroppar och vikten av kvinnors deltagande i nedrustningsarbetet.
 • 2017: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) tilldelas Nobels fredspris. IKFF driver ICAN i Sverige.
 • 2019: IKFF Sverige har kapacitetsbyggt nya IKFF-sektioner och grupper i den afrikanska regionen. Antalet har gått från två länder år 2011 till 18 länder år 2019.
 • 2019: IKFF Sverige firar 100 år.
 • 2021: FN:s kärnvapenkonvention blir internationell rätt.

Läs mer i vår Impact Report (2020).

Sidknapp för vår historia
Sidknapp för kvinnor som tilldelats Nobels fredspris