Vår historia - IKFF
Hem » Om oss » Om IKFF » Vår historia

Den svenska delegationen i Haag 1915 med bland andra Elin Wägner. Foto: Reproduktion Kvinnsam Göteborgs Universitetsbibliotek

Vår historia börjar 1915 i Haag, då 1136 kvinnor från både stridande och neutrala stater kom samman för att protestera mot första världskriget och för att studera och undanröja grundorsakerna till krig.

De utfärdade resolutioner, skickade ut delegationer till de flesta länder som deltog i första världskriget och skapade vår organisation: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Då, liksom nu, var syftet med IKFF att skapa en plattform där kvinnor kunde arbeta för fred och frihet genom att hävda kvinnors rätt och skyldighet att delta i beslutsfattandet kring alla aspekter av fred och säkerhet.

Över 100 år av arbete för fred och frihet

Nästan så snart organisationen skapades, hyllades och antogs IKFF:s värderingar av några av världens mäktigaste ledare. IKFF:s internationella ordförande Jane Addams togs emot personligen av president Woodrow Wilson i Washington.

IKFF:s antagna manifest från Haag 1915 gav president Wilson nio av hans berömda fjorton punkter, grunden för ett fredsprogram som användes när Tyskland och dess allierade kom överens om vapenvila i November 1918.

Inte nog med att vi är stolta över att vara den äldsta kvinnofredsorganisationen i världen, kan vi också skryta med två Nobelpristagare genom IKFF:s historia.

År 1931 blev Jane Addams, IKFF:s internationella ordförande tilldelad det prestigefyllda priset för sina fredsbevarande insatser. Strax efter, 1946, tilldelades IKFF:s första internationella sekreterare, Emily Greene Balch, också utmärkelsen – en självklar bekräftelse av IKFF:s framgång i sina strävanden.

Under vår livstid har IKFF organiserat dialoger mellan kvinnor i Mellanöstern, till Nord- och Sydvietnam skickade delegationer kvinnor att motsätta Vietnamkriget, och arbetat nära med FN att anta förändring för kvinnors fred och säkerhet.

Jane Addams

Photo of Jane Addams

Jane Addams dedikerade sitt liv till att kämpa för kvinnlig rösträtt och världsfred.

Hon började sin bana med att lyfta frågor kring fattigdom och utsatthet och revolutionerade synen på socialt arbete, något hon är mycket känd för i USA.

Hon blev aktiv i arbetet för kvinnors rättigheter och fred. Jane ansåg att det enda sättet kvinnor kan ta ansvar och förändra sina samhällen var genom att de fick rösta.

Hennes beslutsamhet hördes även på global nivå.

År 1915 blev Jane den första internationella ordföranden för IKFF/WILPF. Hennes insatser ledde till att hon blev den första amerikanska kvinnan att tilldelas Nobels fredspris, 1931.

Fred är inte endast frånvaron av krig, det är närvaron av rättvisa.

– Jane Addams

IKFF Sveriges grundande

16 kvinnor från Sverige deltog på mötet 1915 Haag, bland andra Elin Wägner. Matilda Widegren, som också deltog, blev Sveriges representant och vår första ordförande när den svenska sektionen officiellt bildades 1919.

I juni 1915 hölls ett stort evenemang i Sverige inspirerat av Haagkongressen. På 343 platser runt om i landet hölls Kvinnornas fredssöndag där kvinnor talade för fred. 88 734 kvinnor anslöt sig denna dag till den resolution som antogs vilken betonade kvinnors viktiga roll i konfliktlösning och kvinnors roll i framtida inflytande över samhällsutvecklingen. För detta krävdes kvinnlig rösträtt.

I Göteborgs Universitetsbiblioteks arkiv finns många äldre texter på temat Kvinnor och Fred bevarade. Där finns en vidare beskrivning om IKFF:s historia, tillsammans med gamla fotografier och biografier om bland andra Barbro Alving, Matilda Widegren och Alva Myrdal.

Den stora fredsresan

På svenskt initiativ startade ”Den stora Fredsresan” 1984. Aktionen gick ut på att delegationer sammansatta av kvinnor från skilda nationaliteter och världsdelar besökte samtliga FN-länders regeringar för att ställa dem fem frågor om fred och nedrustning. Resan började i Stockholm med besök hos Olof Palme.

Projektet avslutades med en global summering i FN-huset i New York 1988. Stora fredsresan var en del av en omfattande folklig proteströrelse i slutet av 80-talet. Genom fredsresan bildades ett flertal nya nätverk, flera nya IKFF-sektioner kom till.

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

När krigen på Balkan började i början på 1990-talet kom den svenska freds- och kvinnorörelsen samman i ett möte 1993 som resulterade i en insamling till förmån för krigets kvinnor i området. Därifrån bildades ett nätverk av organisationer och privatpersoner som fick namnet Kvinna till Kvinna. När Dayton-avtalet skrivits 1995 började Kvinna till Kvinna arbeta för att hjälpa kvinnor i området. IKFF och Svenska freds- och skiljedomsföreningen är idag ansvariga för att utse Kvinna till Kvinnas styrelse.

Mer om vår historia i våra jubileumsnummer

I detta nummer får du ge dig ut på en resa genom 100 år av fredsarbete. Vi har samlat några av alla händelser i IKFF:s historia, från 1915 till idag. De visar att kvinnor alltid har gjort motstånd, varit aktörer, trots att vi inte fått läsa om det i historieböckerna. Världen har förändrats men inte våra mål. Krig och förtryck råder fortfarande liksom kampen för fred.

Ladda ner Fred&Frihet nr 2-3 2015

Det är inte bara kvinnlig rösträtt som firar 100 år, det gör även Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). Detta jubileumsnummer tar dig genom ett sekel av fredsarbete, om kvinnorna som fört kampen och framgångarna IKFF har uppnått. Låt dig engageras, uppröras, inspireras. För att därefter agera.

Ladda ner Fred&Frihet nr 2-3 2019