Organisation - IKFF
Hem » Om oss » Organisation

Så här styrs vår organisation.

Nationellt

IKFF Sverige är en medlemsorganisation. Vårt högsta beslutande organ är den nationella kongressen som möts vartannat år. Där utser medlemmarna genom sina ombud en nationell styrelse som leder organisationen fram till nästa kongress. På kongressen antas även ett handlingsprogram som ligger till grund för föreningens arbete.

IKFF har ett nationellt kansli som drivs av generalsekreteraren med personal på uppdrag av förbundsstyrelsen.

Lokalt

IKFF:s lokalkretsar samlar medlemmar inom ett avgränsat geografiskt område för lokalt opinions- och påverkansarbete. Lokalkretsarna är egna juridiska personer och har rätt att skicka ombud till kongressen för att besluta om IKFF:s styrning och verksamhet.

Internationellt

IKFF Sverige är en del av Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF. WILPF högsta beslutande organ är den internationella kongressen som möts vart tredje år. Som nationell sektion deltar IKFF Sverige i den internationella kongressen genom valda ombud. Den internationella kongressen fastställer organisationens internationella program och utser en styrelse som leder arbetet fram till nästa kongress.

Förbundsstyrelsen

IKFF:s förbundsstyrelse 2023-2025 valdes av IKFF:s nationella kongress den 14 maj 2023.

Kontakt: styrelsen@ikff.se

Här hittar du våra styrelseledamöter

Om våra styrelseledamöter

Valberedningen

Kontakt: val@ikff.se

Daniella Johnsson (sammankallande)
Mir Grebäck von Melen
Fanny Wellén

Styrdokument

Här hittar du våra styrdokument som stadgar och policys.

Verksamhetsberättelser

Här hittar du våra verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023.
Ladda ner.

Uttalanden

Här hittar du uttalanden som gjorts av IKFF:s högsta beslutande organ, kongressen.

Nätverk

Nedan hittar du de nätverk och paraplyorganisationer som IKFF är medlem i.

Nätverk

Annonser

Vi söker korridorsgrannar – kontor uthyres vid Odenplan. Se annons (mars 2024).