Öppet brev till statsminister Stefan Löfven – jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling - IKFF
Hem » Biståndspolitik » Öppet brev till statsminister Stefan Löfven – jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven – jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling

Under våren har regeringen mobiliserat för genomförandet av den nya hållbarhetsagendan, Agenda 2030. Bland agendans 17 mål finns ett separat mål (nummer 5) om att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter. Målen är integrerade och odelbara och agendan bygger på förståelsen att jämställdhet inte kan separeras från övriga delar. På alla nivåer ska genomförandet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Den feministiska regeringen pekar själva ut jämställdhetsintegrering som den viktigaste strategin för att nå jämställdhet. Nu måste de gå från ord till handling. Som representanter för kvinnorörelsen och civilsamhället kräver vi att allt arbete för att genomföra Agenda 2030 har ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Ett viktigt steg är att säkerställa jämställdhetskompetens i delegationen genom att inkludera kvinnorörelsen i arbetet.

Läs hela brevet här.

Relaterade artiklar