Pressmeddelande: Förhandlingar i FN om ett förbud mot kärnvapen - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: Förhandlingar i FN om ett förbud mot kärnvapen

Pressmeddelande: Förhandlingar i FN om ett förbud mot kärnvapen

Den 27-31 mars inleds förhandlingar vid FN i New York om ett förbud mot kärnvapen. En historisk händelse som kommer förändra internationell politik och det viktigaste som hänt inom kärnvapenfrågan på decennier.

Ett internationellt juridiskt bindande avtal som omfattande och uttryckligen fastställer kärnvapen som olagliga på grund av deras oacceptabla humanitära konsekvenser, stigmatiserar innehavet och leder till nedrustning. Det har förbud av andra särskilt inhumana vapen visat, även då alla stater inte ansluter sig till avtalet.

Förhandlingarna inleds efter ett beslut i FN:s generalförsamling förra året. Samtidigt som vi ser en ökad politisk osäkerhet i världen har vi nu chansen att förbjuda kärnvapen, ett viktigt steg i arbetet för en kärnvapenfri värld. Men mycket arbete kvarstår – avtalet måste bli kraftfullt och effektivt. Här kan Sverige spela en avgörande roll.

– Nu måste Sverige visa politiskt mod, handlingskraft och skicklighet för att bidra till framtagandet av ett avtal som inte får tillåtas bli ett spel för gallerierna. Vi har en historisk chans. Detta är en otroligt viktig process. Vi kommer att vara på plats och följa den noga, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen och medlem i ICAN:s styrgrupp.

Sverige röstade, efter en lång beredningsprocess, tillsammans med en stor majoritet av världens länder ja i FN:s generalförsamling till att påbörja förhandlingar 2017. Kärnvapenstaterna kommer att sätta stor press på andra stater för att avtalet ska bli vagt, urvattnat och utan förpliktelser. Ett sådant avtal vore förödande för arbetet för en säkrare, kärnvapenfri värld.

– Kärnvapenstaterna motsätter sig arbetet för ett förbud mot kärnvapen och är uppenbart stressade över de senaste årens utveckling. Det visar att vi är på rätt väg. De vill behålla sitt våldsmonopol där de kan fatta beslut om total förintelse. Nu har vi chansen att förändra det, säger Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Det finns olika idéer om hur ett förbud kan utformas. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och Svenska Läkare mot Kärnvapen menar att ett förbud mot kärnvapen måste vara inkluderande om det de facto ska leda till nedrustning. Vi arbetar nu för att förbudet ska innefatta områden som:

  • användning och innehav,
  • tillverkning, förärvning, lagring, överföring och utplacering,
  • finansiering och assistans,
  • förpliktelser för alla stater, inklusive icke-kärnvapenstater.

Ett kärnvapenförbud skulle fylla ett rådande legalt tomrum inom den internationella rätten om kärnvapen. Icke-spridningsavtalet (NPT) från 1968, där de fem största kärnvapenstaterna går med på att rusta ner, har inte lett till tillräcklig nedrustning. Istället ser vi hur kärnvapenstaterna lägger miljarder på att förnya sina arsenaler. Det har skapat en stor frustration bland majoriteten av världens länder. Dessutom står fyra kärnvapenstater utanför avtalet.

Det andra förhandlingsmötet kommer äga rum mellan den 15 juni till den 7 juli vid FN i New York. Vi kommer följa båda förhandlingarna på plats och arbeta för att förbudet blir så starkt som möjligt.

Idag startar ICAN Global Week of Action. Vi sätter press på förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och Svenska Läkare mot kärnvapen är en del av ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som samlar 440 organisationer i 100 länder.

Kontakt

Elin Liss, kommunikationsansvarig Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Telefon: 076-024 5158
Mejl: Josefin.lind@slmk.org

Om organisationerna

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. IKFF finns i ett trettiotal länder runt om i världen och har kontor i Genève och New York.

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.

Relaterade artiklar