Pressmeddelande: Förhandlingar vid FN idag – ett förbud mot kärnvapen är inom räckhåll - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: Förhandlingar vid FN idag – ett förbud mot kärnvapen är inom räckhåll

Pressmeddelande: Förhandlingar vid FN idag – ett förbud mot kärnvapen är inom räckhåll

Ett förbud mot kärnvapen är inom räckhåll!

Idag återupptas förhandlingarna om ett kärnvapenförbud vid FN:s högkvarter i New York.

Den stora majoriteten av världens stater har beslutat att det är hög tid att kärnvapen görs olagliga genom att förhandla fram ett förbud mot kärnvapen. Syftet är att sätta press på kärnvapenstaterna att nedrusta de 15 000 kärnvapen som idag finns och försätta kärnvapnen i historiens skamvrå. Den 15 juni – 7 juli träffas staterna vid FN:s högkvarter i New York för att fortsätta förhandlingarna, vilka inleddes i mars, med målet att ett förbud ska stå klart den 7 juli.

– Kärnvapenstaterna investerar enorma summor i att förnya sina arsenaler istället för att nedrusta i enlighet med Icke-spridningsavtalet (NPT). Vi har nu en historisk chans att förbjuda detta massförstörelsevapen, den får vi inte missa, säger Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet, dess katastrofala effekter till trots. Än idag vårdas tusentals människor på Röda Korsets sjukhus i Hiroshima och Nagasaki till följd av de två amerikanska kärnvapenbomberna som släpptes 1945. Tryckvågen och värmen som skapas av en kärnvapendetonation gör att i princip allt som finns i närheten av bombens epicentrum slits sönder och förångas. Vidare dödar höga doser av strålning kroppens celler, skadar organ och kan vara akut dödlig. Strålningen ökar även risken för cancer, kroniska sjukdomar och genetiska skador.

– Ny forskning visar att konsekvenserna är en mer katastrofala än vi tidigare känt till. Det finns ingen beredskap som kan hantera ett sådant scenario, det är därför brådskande, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Under mars månads förhandlingar fanns en stor samstämmighet mellan de 130 närvarande staterna. Det handlar inte längre om att enbart normativt förbjuda kärnvapen utan hur man på bästa möjliga sätt kan utforma förbudet så att det leder till faktisk nedrustning. Vi menar att det exempelvis görs genom att inkludera handlingar som finansierar eller på andra sätt assisterar andra länders kärnvapenprogram i förbudet.

– Vårt mål är att förbudet ska utformas så att de svenska statliga pensionsfonderna, AP-fonderna, och exportföretag framöver tvingas att ta hänsyn till om deras investeringar och försäljningar bidrar till kärnvapenprogram. På så sätt kan finansieringen av produktionen förhindras, säger Josefin Lind.

Sverige deltar som enda nordiskt och ett av få europeiska länder under förhandlingarna.

– Vi förväntar oss att Sverige försätter att agera för ett starkt förbud mot kärnvapen och att regeringen är redo att prioritera de humanitära värdena framför vinstintressen och därmed förbjuder svensk medverkan i kärnvapenproduktion och användning, säger Gabriella Irsten.

Svenska Läkare mot Kärnvapen är på plats vid FN i New York den 15 juni – 7 juli

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är på plats vid FN i New York den 26 juni-7 juli

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Telefon: 076-024 5158
Mejl: Josefin.lind@slmk.org

Elin Liss, kommunikationsansvarig Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Om organisationerna

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en feministisk fredsorganisation som arbetar för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. IKFF har sedan 1915 krävt stopp för krig och upprustning. IKFF finns i ett trettiotal länder runt om i världen och har kontor i Genève och New York.

ICAN

Kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, samlar 440 organisationer i 100 länder. Tillsammans arbetar kampanjens medlemmar för att eliminera kärnvapen, med ett förbudsavtal som första mål. Kampanjen har sitt sekretariat i Genève. Svenska Läkare mot Kärnvapen och IKFF driver kampanjen ICAN i Sverige.

ICAN:s briefing paper med våra krav på innehållet i förbudet.

Läs mer om kampanjen och kärnvapen på ICAN:s hemsida. 

KORT FAKTA

  • Det finns idag cirka 15000 kärnvapen i världen
  • Det finns nio stater som innehar kärnvapen. Fem av dem är erkända inom icke-spridningsavtalet (NPT): USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Vidare har Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea kärnvapen.
  • Det finns i dag inget avtal som förbjuder kärnvapen på samma sätt som förbud finns mot till exempel klustervapen.
  • Det avtal som idag reglerar kärnvapen är icke-spridningsavtalet (NPT) med målet att förhindra spridningen av kärnvapen. Under detta avtal förpliktigar sig icke-kärnvapenstater att inte erhålla kärnvapen och kärnvapenstaterna att nedrusta sina arsenaler.
  • I slutet av 2016 antogs en resolution i FN:s generalförsamling om att inleda förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen 2017.

Relaterade artiklar