Pressmeddelande: Historiskt FN-beslut: förbud mot kärnvapen förhandlas 2017 - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: Historiskt FN-beslut: förbud mot kärnvapen förhandlas 2017

Pressmeddelande: Historiskt FN-beslut: förbud mot kärnvapen förhandlas 2017

Igår röstade staterna i FN:s generalförsamling igenom en historisk resolution om kärnvapen. Det innebär att förhandlingar om ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen ska genomföras nästa vår (27-31 mars samt 15 juni-7 juli). Sverige röstade ja, vilket utrikesminister Margot Wallström gav besked om förra veckan.

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har under en lång tid arbetat för ett förbud mot kärnvapen tillsammans med kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som samlar över 400 organisationer i närmare 100 länder.

– Idag är en historisk dag! Frågan om ett förbud mot kärnvapen har diskuterats i många år, men det är först på senare tid som utvecklingen tagit fart genom att kärnvapens katastrofala humanitära konsekvenser satts i fokus, säger Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).

Att många stater nu börjar förbereda sig för förhandlingar om ett kärnvapenförbud hade aldrig varit möjligt om inte civilsamhället drivit processen framåt tillsammans med kärnvapenfria stater. Kärnvapenstaterna har aktivt motarbetat utvecklingen, men nu ökar pressen på att nedrusta.

– Vårt arbete med att skapa opinion och ställa krav på att också kärnvapenfria stater ska ta ansvar för nedrustning har varit avgörande för den historiska utveckling som nu sker, säger Beatrice Fihn, internationell chef för kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN.

Sveriges besked om att rösta ja till resolutionen kom efter en lång beredningsprocess. Utrikesminister Margot Wallström var tydlig när beskedet väl kom och underströk att Sverige självklart skulle rösta ja.

– Margot Wallström uttryckte att det skulle vara anmärkningsvärt om Sverige inte ställde sig bakom arbetet för nedrustning av kärnvapnen, och vi håller med. Nu måste Sveriges linje bli tydlig. Det är tuffa förhandlingar som väntar i vår och Sverige får inte låta sig tystas av kärnvapenstater. Nedrustning, majoritetens vilja och människors säkerhet måste stå i första rummet, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen och medlem i ledningsgruppen för den globala kampanjen för ett kärnvapenförbud (ICAN).

Ett avtal som förbjuder kärnvapen kommer täppa till ett tomrum inom internationell rätt. Avtal som förbjuder särskilda vapentyper, till exempel biologiska och kemiska vapen, har tidigare förhandlats fram, vilket har lett till nedrustning. Exempelvis har konventionen mot antipersonella landminor lett till att länderna inom avtalet sedan slutet av 90-talet nedrustat mer än 49 miljoner minor. Förbuden har gett effekt även på stater som vägrat gå med i förhandlingarna.

– Civilsamhället kommer att följa kärnvapenförhandlingarna på nära håll. Den historiska chans vi nu har att en gång för alla förbjuda kärnvapen får inte gå förlorad. Avtalet måste bli starkt, kärnvapenfria stater måste stå emot den press som kärnvapenstaterna nu utövar för att stoppa förbudet, säger Malin Nilsson generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).

Det humanitära initiativet och arbetet för ett internationellt kärnvapenförbud – ett argumentationsunderlag från Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

—————————————–

Kontakt

Elin Liss, kommunikationsansvarig Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Telefon: 076-024 5158
Mejl: Josefin.lind@slmk.org

Om organisationerna

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. IKFF har sedan 1915 krävt stopp för krig och upprustning. IKFF finns i ett trettiotal länder runt om i världen och har kontor i Genève och New York.

Kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, samlar över 400 organisationer i närmare 100 länder. Tillsammans arbetar kampanjens medlemmar för att eliminera kärnvapen, och ett förbudsavtal ses som ett viktigt steg på vägen. Kampanjen har sitt sekretariat i Genève. Svenska Läkare mot Kärnvapen och IKFF driver kampanjen ICAN i Sverige.

 

Relaterade artiklar