Pressmeddelande: IKFF får plats i Wallströms folkrätts- och nedrustningsdelegation - IKFF
Hem » Nedrustning » Pressmeddelande: IKFF får plats i Wallströms folkrätts- och nedrustningsdelegation

Pressmeddelande: IKFF får plats i Wallströms folkrätts- och nedrustningsdelegation

I december beslutade regeringen att inrätta en folkrätts- och nedrustningsdelegation. Delegationen ska analysera och ge förslag på hur regeringen kan arbeta för att stärka respekten för folkrätten och främja internationell nedrustning. Gruppen leds av utrikesminister Margot Wallström och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets generalsekreterare Malin Nilsson utgör en av de 15 delegaterna.

Delegationens uppgift är att arbeta fram förslag till svenska ställningstaganden och initiativ i frågor som rör den humanitära rätten och nedrustning, inklusive där dessa överbryggar varandra eller berör andra folkrättsliga områden som mänskliga rättigheter. Delegationen har idag sitt första sammanträde.

– Vi är stolta över att IKFF inbjudits att delta och bidra med den expertis vi har inom nedrustningsfrågor och ett feministiskt perspektiv på dessa. Vi ser det som ett erkännande för den breda och djupa kunskap som IKFF vunnit genom vårt arbete med att bevaka, analysera och ge rekommendationer till olika nedrustningsprocesser inom såväl internationell som nationell politik, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för IKFF.

Delegationen kommer att mötas två till tre gånger per år, och däremellan ska arbetet utföras i arbetsgrupper som genomför analyser och tar fram förslag. Delegationens ledamöter är experter i folkrätts- och nedrustningsfrågor från bland annat riksdagen, Regeringskansliet, myndigheter, civilsamhället och forskarvärlden.

– IKFF har länge arbetat, tillsammans med våra internationella kollegor, med att bevaka och ge rekommendationer vid förhandlingar inom och utanför FN, på nedrustningsområdet men även i frågor som rör kvinnors rättigheter och deltagande. IKFF var till exempel drivande i att FN:s vapenhandelsfördrag kom att innefatta särskilda skrivningar om kvinnors rättigheter. Vi ser fram emot att inom delegationen bidra med våra analyser om hur den feministiska utrikespolitiken kan verka inom nedrustningsområdet, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för IKFF.

En av de frågor som delegationen ska diskutera rör humanitära aspekter på kärnvapen. Sedan 2013 har regeringar, forskare och civilsamhällesorganisationer mötts vid tre stora konferenser där slutsatsen dragits att det inte går att upprätta tillräcklig kapacitet för att hantera de katastrofala konsekvenser som skulle följa om kärnvapen används igen. 2014 lanserade Österrike Humanitarian Pledge, ett initiativ som erkänner att det finns ett tomrum bland de avtal som reglerar den internationella kärnvapenpolitiken samt föreslår att detta tomrum fylls genom ett förbudsavtal. 126 stater har i dagsläget anslutit sig till Humanitarian Pledge.

– Vi möter stora förhoppningar internationellt om att Sverige ska ansluta sig till Humanitarian Pledge. Sverige ses som ett land med stora förutsättningar att påverka och driva kärnvapennedrustning framåt och vi har en stark tradition av att driva nedrustningsfrågor, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för IKFF.

Deltagarlista Folkrätts- och nedrustningsdelegationen, möte 1 mars 

Utrikesminister Margot Wallström, Utrikesdepartementet, ordförande

Kabinettssekreteraren Annika Söder, Utrikesdepartementet, vice ordförande
Statssekreteraren Jan Salestrand, Försvarsdepartementet
Ordföranden i Riksdagens utrikesutskott Kenneth Forslund
Folkrättsrådgivaren Marie Jacobsson, Utrikesdepartementet
Biträdande direktören Jakob Hallgren, Stockholm International Peace Research Institute SIPRI
Generalsekreteraren Ulrika Årehed Kågström, Svenska Röda Korset
Generalsekreteraren Mari Mörth, Läkare utan gränser
Generalsekreteraren Malin Nilsson, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet IKFF
Professor Inger Österdahl, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
Docent Ola Engdahl, Försvarshögskolan
Docent Gro Nystuen, International Law and Policy Institute ILPI, Oslo
F.d ambassadör Henrik Salander

Ledamöter i delegationen som inte kan komma den 1 mars

Överbefälhavaren Micael Bydén, Försvarsmakten
Professor Pål Wrange, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
Professor Thomas Jonter, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet


Elin Liss, kommunikationsansvarig IKFF
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Relaterade artiklar