« »

Pressmeddelande: Inga juridiska hinder för svensk anslutning till FN:s kärnvapenkonvention enligt ny studie från Harvard Law School

2018-06-07

Idag publicerar amerikanska Harvard Law School en ny studie som fastslår att det inte föreligger några juridiska hinder för en svensk anslutning till FN:s kärnvapenkonvention. Artikeln, ”The treaty on the prohibition of nuclear weapons and its compatibility with Sweden’s security arrangements” granskar svenska militära sammarbeten i relation till konventionen.

I den inhemska debatten har frågan lyfts om Sveriges nuvarande internationella samarbeten skulle kunna strida mot kärnvapenkonventionens förbud motassistans av kärnvapenrelaterade aktiviteter. Den publicerade rapporten konstaterar dock att så inte är fallet. Varken ”Partnerskap För Fred”, det så kallade värdlandsavtalet med Nato eller medlemskapet i EU utgör hinder för Sverige att underteckna och ratificera konventionen.

– Att Sveriges regering tvekar om att signera och ratificera avtalet, och att oppositionen är helt emot, sänder oroväckande signaler. Frågan man måste ställa sig är i vilket läge Sverige skulle stå bakom användningen av massförstörelsevapen mot en civilbefolkning. Genom att inte ratificera avtalet ger Sverige användningen av kärnvapen indirekt stöd, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Erfarenheter från andra vapenförbud som Sverige ratificerat, som konventionerna mot kemiska vapen, klustervapen och antipersonella minor, visar att militära samarbeten med stater som ännu inte är parter i avtalen är fullt möjliga, så länge det förbjudna vapenslaget inte ingår i samarbetet.

– Det är otroligt viktigt att Sverige, genom att gå med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, tydligt visar att kärnvapen fortsatt inte är en accepterad del av svenskt försvar eller militära samarbeten, säger Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, driver arbetet med FN:s kärnvapenkonvention genom sitt engagemang i ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 2017 års mottagare av Nobels Fredspris. Artikeln från Harvard Law School är den första i en serie som IKFF och SLMK kommer släppa från internationella och svenska experter för att lyfta olika aspekter kring ett svenskt tillträde till kärnvapenkonventionen.

Ladda ner ”The treaty on the prohibition of nuclear weapons and its compatibility with Sweden’s security arrangements
Ladda ner den svenska sammanfattningen

Kontakt:
Elin Liss, kommunikationsansvarig IKFF
073-647 19 71
elin.liss@ikff.se

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
073-803 05 07
josefin.lind.slmk@gmail.com

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig