Pressmeddelande: Just nu – FN har antagit ett historiskt kärnvapenförbud - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: Just nu – FN har antagit ett historiskt kärnvapenförbud

Pressmeddelande: Just nu – FN har antagit ett historiskt kärnvapenförbud

Just nu: FN har antagit ett historiskt kärnvapenförbud

Historia har skrivits vid FN:s högkvarter i New York där ett internationellt förbud mot kärnvapen antogs för några minuter sen.

Vid FN:s högkvarter i New York antog staterna idag ett legalt bindande avtal som förbjuder kärnvapen. Fram till nu var kärnvapen det enda massförstörelsevapnet som inte var förbjudet genom ett internationellt avtal, trots dess katastrofala humanitära konsekvenser. Biologiska vapen förbjöds 1972 och kemiska vapen 1992.

– Idag har det internationella samfundet tydligt tagit avstånd från kärnvapen. Det är ett enormt framsteg. Kärnvapen är konstruerade för att förinta städer och civilbefolkning i en ofattbar omfattning, det är oacceptabelt, säger Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Ett jubel bröt ut i konferenssal 1 när avtalet antogs och känslorna i rummet var starka, inte minst på grund av närvaron av kärnvapenöverlevare. Många av dem har vigt sina liv för att bekämpa kärnvapen och har om och om igen vittnat om sina fasansfulla upplevelser.

– Överlevarnas närvaro påminner oss alla om varför vi är här. Det är fantastiskt att vi får uppleva detta tillsammans, att vi uppnått målet att förbjuda kärnvapen, säger Andreas Tolf, ordförande för Läkare mot Kärnvapen.

Förbudet antogs i en omröstning där 122 stater röstade ja, en stat röstade nej och en stat avstod från att rösta. Många stater har deltagit i arbetet med att förbjuda kärnvapen och civilsamhället har haft en stor närvaro på plats. Avtalet kommer att öppnas för signering vid FN i New York den 20 september 2017. Majoriteten av världens stater har nu tydligt markerat att kärnvapen inte är legitima eller åtråvärda. Kärnvapenstaternas bojkott av förhandlingarna visar att avtalet har potential att göra verklig skillnad och förändra internationella normer kring kärnvapen.

– Avtalet är starkt och generellt är vi otroligt nöjda. Nu har vi ett effektivt instrument att arbeta vidare med för att nå vårt yttersta mål, total eliminering av kärnvapen, säger Gabriella Irsten.

Avtalet förbjuder innehav och användning av kärnvapen, utveckling samt aktiviteter som skulle bidra till dessa. Det innehåller även internationella åtaganden om stöd till offer för kärnvapenanvändning.

Ända från början har arbetet för att förbjuda kärnvapen fått ett brett stöd från internationella humanitära organisationer, miljö-, freds- och nedrustningsorganisationer i mer än 100 länder. Betydande politiskt arbete och aktivism har skett runt om i världen, och många tusen har manifesterat, kontaktat representanter och pressat regeringar.

– Civilsamhället har varit centralt för att nå ett förbud mot kärnvapen. Över hela världen har människor mobiliserat sig och krävt att arbetet för en kärnvapenfri värld intensifieras, säger Andreas Tolf.

Sverige är det enda nordiska och ett av få europeiska länder deltagit i förhandlingarna.

– Utrikesminister Margot Wallström har visat sitt stöd för förhandlingarna och upprepade gånger talat om vikten av kärnvapennedrustning. Vi är glada över att Sverige har deltagit, även om vi önskar att de varit mer drivande i processen. Nu måste regeringen signera avtalet i september och ratificera det så snart som möjligt, säger Gabriella Irsten.

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är på plats vid FN i New York.

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Telefon: 076-024 5158
Mejl: Josefin.lind@slmk.org

Elin Liss, kommunikationsansvarig Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Bilder för användning finns här.

Om organisationerna

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en feministisk fredsorganisation som arbetar för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. IKFF har sedan 1915 krävt stopp för krig och upprustning. IKFF finns i ett trettiotal länder runt om i världen och har kontor i Genève och New York.

ICAN

Kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, samlar 440 organisationer i 100 länder. Tillsammans arbetar kampanjens medlemmar för att eliminera kärnvapen, med ett förbudsavtal som första mål. Kampanjen har sitt sekretariat i Genève. Svenska Läkare mot Kärnvapen och IKFF driver kampanjen ICAN i Sverige.

KORT FAKTA

  • Det finns idag 14935 kärnvapen i världen
  • Det finns nio stater som innehar kärnvapen. Fem av dem är erkända inom icke-spridningsavtalet (NPT): USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Vidare har Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea kärnvapen.
  • Det har tidigare inte funnits något avtal som förbjuder kärnvapen på samma sätt som förbud finns mot till exempel biologiska och kemiska vapen.
  • Det enda multilaterala avtal som idag reglerar kärnvapen är icke-spridningsavtalet (NPT) med målet att förhindra spridningen av kärnvapen. Under detta avtal förpliktigar sig icke-kärnvapenstater att inte erhålla kärnvapen och kärnvapenstaterna att nedrusta sina arsenaler.
  • I slutet av 2016 antogs en resolution i FN:s generalförsamling om att inleda förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen 2017

Relaterade artiklar