« »

Pressmeddelande: Kärnvapenkonventionen stärker icke-spridningsavtalet (NPT) enligt forskare

2018-06-26

FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen (Treaty Prohibition Nuclear Weapons – TPNW) förstärker både icke-spridningsavtalet om kärnvapen (NPT) och provstoppsavtalet (CTBT), och därmed det internationella regelverket kring kärnvapen, menar Treasa Dunworth, forskare vid Aucklands universitet, i den nya rapporten Memorandum on the treaty on the prohibition of nuclear weapons.

Förhållandet mellan kärnvapenförbudet och de andra avtalen diskuterades i detalj under förhandlingen av kärnvapenkonventionen. Sverige utryckte bland annat oro över att konventionen prioriteras högre än icke-spridningsavtalet och ansåg att det fanns en risk att det äldre avtalet skulle undermineras. Utgångspunkten i Dunworths artikel ligger i förståelsen av de olika regelverk som finns idag. Icke-spridningsavtalet, provstoppsavtalet och den nya kärnvapenkonventionen skapar tillsammans en rättslig och bindande grund för att göra kärnvapen olagliga. Medan de tre avtalen handlar om olika aspekter av kärnvapen pekar alla i samma riktning – att främja nedrustning.

– Dunworths analys är viktig då den visar att kärnvapenkonventionen inte underminerar eller på något sätt stör befintliga avtal. Konventionen kan inte ändra de redan lagstadgade åtagandena från stater som är parter i icke-spridningsavtalet eller provstoppsavtalet vilket är viktigt att framhäva, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Rapporten visar att artikel VI i icke-spridningsavtalet, som förbinder kärnvapenstaterna till nedrustning, är kärnan i och inspirationen till FN:s kärnvapenkonvention. Granskningen visar också att delar i icke-spridningsavtalet, som identifierar de fem kärnvapenstaterna och deras status som kärnvapenmakter, täpps till genom konventionen. Kärnvapenkonventionen implementerar därmed icke-spridningsavtalets artikel VI genom att införa ett omfattande förbud och stakar ut vägen för kärnvapenstaternas arbete mot nedrustning.

– Kärnvapenstaternas ovilja att nedrusta i enlighet med sina förpliktelser under artikel VI försvagar icke-spridningsavtalet. Sverige bör därför ratificera kärnvapenkonventionen, för att täppa till det legala tomrum som funnits och för att stärka icke-spridningsavtalet,säger Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Ladda ner Memorandum on the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Kontakt:
Elin Liss, kommunikationsansvarig IKFF
073-647 19 71
elin.liss@ikff.se

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
073-803 05 07
josefin.lind.slmk@gmail.com

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig