« »

Pressmeddelande: Kärnvapenöverlevare vädjar till regeringen

2015-05-29

Logo_IKFF_blå_h

SLMK_logo_2013_color_RGB-2

 

 


Efter ett initiativ från Österrike har 107 stater gått samman för att förbjuda kärnvapen. Under ett möte på utrikesdepartementet idag vädjade kärnvapenöverlevare på besök i Stockholm om att Sverige ska ansluta sig till initiativet.

107 stater ställer sig bakom det initiativ som Österrike sedan slutet av 2014 leder för att förbjuda kärnvapen på humanitära grunder. Det stod klart förra fredagen, den 22 maj, efter fyra veckors kärnvapenmöte om icke-spridningsavtalet (NPT) vid FN i New York. Sveriges regering har dock valt att inte ställa sig bakom detta historiska initiativ.

Hiroe Kamada, som var tre år när atombomben tillintetgjorde hennes hemstad Hiroshima 1945, träffade tidigare idag representanter från utrikesdepartementet. Kamada, nu 73 år gammal, berättade om de fruktansvärda scenerna när bomben föll och om det svåra livet efter katastrofen. Hon ställde UD till svars om varför Sverige inte tagit ställning för att kärnvapen ska förbjudas på basis av deras inhumana konsekvenser.

Jag, som överlevare av en atombomb, som har upplevt konsekvenserna och ägnat mitt liv åt att arbeta för en värld utan kärnvapen, vädjar till Sverige att gå med i Österrikes initiativ om att förbjuda kärnvapen, säger Kamada.

Regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inte velat ansluta sig till den växande grupp stater som nu kräver att kärnvapen förbjuds. Detta trots att länder som Sverige traditionellt samarbetat med för kärnvapennedrustning så som Österrike, Brasilien, Irland, Mexiko, och Sydafrika, driver frågan.

De katastrofala humanitära konsekvenser som följer om kärnvapen används går inte att blunda för. Att 107 stater ställt sig bakom Österrikes initiativ, som fått namnet ”the Humanitarian Pledge”, innebär att en majoritet av staterna i icke-spridningsavtalet vill förbjuda kärnvapen. Detta förändrar hela spelplanen, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen och medlem i den internationella styrgruppen för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Genom en process som inleddes 2013 i Oslo har flera konferenser arrangerats och ny forskning tagits fram om vilka konsekvenserna blir om kärnvapen detonerar idag. Forskningen visar tydligt att världssamfundet inte skulle ha någon möjlighet att lindra det mänskliga lidande och den miljöförstörelse som skulle följa.

Utrikesminister Margot Wallström lovade tidigt att stärka Sveriges linje i kärnvapennedrustning, och regeringen har ökat fokus mot det humanitära perspektivet på kärnvapen. Men vi är besvikna över att regeringen inte ställt sig bakom kravet på ett kärnvapenförbud. Kärnvapennedrustning är en av socialdemokraternas traditionella paradgrenar och det borde vara självklart för Sverige att ansluta när Österrikes banbrytande initiativ, säger Sofia Tuvestad, politisk handläggare hos Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet som också arbetar med kampanjen ICAN.

För ytterligare kommentarer

Elin Liss, kommunikationsansvarig, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
073-647 19 71
elin.liss@ikff.se

Josefin Lind, generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen
076-024 51 58
josefin.lind@slmk.org

Bakgrund

De katastrofala humanitära konsekvenser som följer om kärnvapen används har blivit det stora diskussionsämnet på senare år inom kärnvapenförhandlingar. Den humanitära debatten kom även att prägla de nyligen avslutade förhandlingarna vid översynskonferensen, som hålls var femte år, inom icke-spridningsavtalet (NPT) vid FN i New York.

Tre stora regeringskonferenser har arrangerats i Norge (mars 2013), Mexiko (februari 2014) och Österrike (december 2014) där kärnvapen diskuterats ur humanitärt perspektiv. Konferenserna har samlat stater, FN-organ, Röda Korset, forskare och andra organisationer i syfte att presentera ny forskning och kartlägga vilka de humanitära effekterna blir om kärnvapen detonerar idag. Slutsatsen från dessa möten är att konsekvenserna för människor och miljö skulle bli oerhört långtgående och att världssamfundet inte, oavsett resurser, skulle kunna lindra en sådan katastrof.

ICAN

ICAN är en global kampanj som samlar drygt 400 partnerorganisationer i fler än 95 länder vilka alla enas kring ett gemensamt krav: att staterna ska förhandla fram ett kärnvapenförbud som i längden leder till total nedrustning. ICAN anser att kärnvapen bör förbjudas oavsett om kärnvapenstaterna vill vara med och förhandla eller inte. Inom ICAN samarbetar Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) med bland andra organisationen Peace Boat, som arrangerar besöket till Stockholm för överlevarna från Hiroshima och Nagasaki.

Pressmeddelandet i PDF.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig