Pressmeddelande: På fredag beslutar FN om ett förbud mot kärnvapen - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: På fredag beslutar FN om ett förbud mot kärnvapen

Pressmeddelande: På fredag beslutar FN om ett förbud mot kärnvapen

På fredag beslutar FN om ett förbud mot kärnvapen

Igår presenterades det sista utkastet på ett förbud mot kärnvapen under de pågående förhandlingarna vid FN:s högkvarter i New York.

Majoriteten av världens stater är just nu på FN i New York och förhandlar fram ett förbud mot kärnvapen. Syftet är att öka pressen på kärnvapenstaterna att nedrusta de 14 935 kärnvapen som idag finns och därmed placera kärnvapnen i historiens skamvrå. På fredag den 7 juli förväntas avtalet antas. Igår fick vi det tredje utkastet på avtalstexten och troligtvis kommer bara små förändringar göras de kommande dagarna.

– Förhandlingarna har tagit stora kliv framåt, det är vi mycket glada för. De kommande dagarna kommer vi arbeta för att finjustera texten, säger Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet, dess katastrofala effekter till trots. Än idag vårdas tusentals människor i Hiroshima och Nagasaki till följd av kärnvapenbomberna som släpptes 1945.

– Vi får inte glömma vilket vapen vi pratar om. Kärnvapen är konstruerade för att förinta städer och civilbefolkning. Tryckvågen och värmen som skapas av en kärnvapendetonation gör att allt i närheten slits sönder och förångas. Höga doser av strålning orsakar också allvarliga skador på kroppens celler och organsystem, vilket kan leda till en direkt och plågsam död eller öka risken för cancer, kroniska sjukdomar och genetiska skador, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Mer än 130 stater har närvarat under dessa tre veckor som förhandlingarna pågått. Avtalet förbjuder innehav och användning av kärnvapen, utveckling samt aktiviteter som skulle bidra till dessa.

– Civilsamhället har organiserat sig och drivit frågor som att alla typer av innehav och utveckling av kärnvapen går emot internationell humanitär rätt samt mänskliga rättigheter. Vi har drivit, och lyckats få in, språk om genus, referenser om assistans till offer för kärnvapenanvändning som särskilt understryker kärnvapens oproportionerliga effekt på urfolk. Det finns ingen återvändo. På fredag ska vi skriva historia och förbjuda kärnvapen, säger Gabriella Irsten.

Sverige deltar som enda nordiskt och ett av få europeiska länder under förhandlingarna.

– Det är viktigt att Sverige är här och deltar i förhandlingarna. Utrikesminister Margot Wallström har visat sitt stöd för förhandlingarna och tidigare sagt: ”Framtiden kan inte byggas på rädsla; En hållbar fred kan inte byggas med kärnvapen”. Nu ser vi fram emot att Sverige säger ja till avtalet på fredag och sedan signerar, ratificerar och implementerar det så snart som möjligt, säger Josefin Lind.

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är på plats på förhandlingarna vid FN i New York.

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Telefon: 076-024 5158
Mejl: Josefin.lind@slmk.org

Elin Liss, kommunikationsansvarig Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Bilder för användning finns här.

Om organisationerna

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en feministisk fredsorganisation som arbetar för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. IKFF har sedan 1915 krävt stopp för krig och upprustning. IKFF finns i ett trettiotal länder runt om i världen och har kontor i Genève och New York.

ICAN

Kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, samlar 440 organisationer i 100 länder. Tillsammans arbetar kampanjens medlemmar för att eliminera kärnvapen, med ett förbudsavtal som första mål. Kampanjen har sitt sekretariat i Genève. Svenska Läkare mot Kärnvapen och IKFF driver kampanjen ICAN i Sverige.

KORT FAKTA

  • Det finns idag 14935 kärnvapen i världen
  • Det finns nio stater som innehar kärnvapen. Fem av dem är erkända inom icke-spridningsavtalet (NPT): USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Vidare har Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea kärnvapen.
  • Det finns i dag inget avtal som förbjuder kärnvapen på samma sätt som förbud finns mot till exempel kemiska vapen och klustervapen.
  • Det enda multilaterala avtal som idag reglerar kärnvapen är icke-spridningsavtalet (NPT) med målet att förhindra spridningen av kärnvapen. Under detta avtal förpliktigar sig icke-kärnvapenstater att inte erhålla kärnvapen och kärnvapenstaterna att nedrusta sina arsenaler.
  • I slutet av 2016 antogs en resolution i FN:s generalförsamling om att inleda förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen 2017. Förhandlingarna påbörjades i mars och avslutas den 7 juli.

 

Relaterade artiklar