Pressmeddelande: På söndag mottar vi Nobels fredspris - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: På söndag mottar vi Nobels fredspris

Pressmeddelande: På söndag mottar vi Nobels fredspris

Den 10 december mottar International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, Nobels fredspris i Oslo. Kampanjen belönas för sitt arbete med att uppmärksamma kärnvapens humanitära konsekvenser och sina banbrytande insatser för att uppnå ett förbud mot kärnvapen i FN i somras.

­– Vi är otroligt stolta över att det hårda arbete som vi inom ICAN bedrivit belönas och att Nobelkommittén uppmärksammar civilsamhällets centrala roll i antagandet av förbudet mot kärnvapen, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, driver ICAN i Sverige tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen. ICAN består av 468 organisationer i 101 länder.

– Det är 72 år sedan Hiroshima och Nagasaki tillintetgjordes av kärnvapen. Priset hedrar också den outtröttliga kamp som kärnvapenöverlevare drivit för att kärnvapen aldrig ska användas igen, säger Malin Nilsson.

I somras nådde kampanjen målet om ett internationellt förbud mot kärnvapen, som antogs av 122 stater, inklusive Sverige, i FN den 7 juli. Förbudet är det viktigaste som skett inom kärnvapennedrustning på decennier.

­– I en tid av ökade spänningar sänder Nobelkommittén en tydlig signal till världens stater om att nedrustning är vägen framåt, säger Malin Nilsson.

Ökade globala spänningar kombinerat med kärnvapenstaternas kostsamma moderniseringsprogram gör det nödvändigt för kärnvapenfria stater att tydligt ta ställning, upprustning leder inte till ökad säkerhet. Sverige har ännu inte signerat avtalet.

– Kärnvapen är konstruerade för massmord på civila. Det är oförsvarbart. Självklart ska Sverige skriva under förbudet, allt annat vore ovärdigt, säger Malin Nilsson.

Den debatt som följt i svensk media visar på okunskap om internationella nedrustningsprocesser, och tyvärr också på en allt mer militariserad politisk debatt.

­– Vi utmanar det yttersta maktmedlet, det rör självklart upp känslor hos kärnvapenstaterna och de som försvarar kärnvapens existens, säger Malin Nilsson.

Priset kommer att tas emot av kampanjens internationella chef Beatrice Fihn, som representerar ICAN:s 468 organisationer, tillsammans med kärnvapenöverlevaren Setsuko Thurlow.

Bakgrund

  • ICAN, med alla sina medlemsorganisationer, har varit en central aktör i att skifta fokus från kärnvapen som maktmedel till kärnvapens katastrofala humanitära konsekvenser.
  • Det finns idag nära 15 000 kärnvapen i världen, med sprängstyrka jämförbar med tusentals Hiroshimabomber.
  • Förbudet mot kärnvapen öppnade för signering den 20 september på FN i New York. Sedan dess har 53 länder signerat och 3 ratificerat.
  • Avtalet träder i kraft när 50 stater har signerat och ratificerat det.
  • Kärnvapen var det sista massförstörelsevapnet att regleras inom ett specifikt förbudsavtal, tidigare har kemiska och biologiska vapen förbjudits.
  • Avtalet förbjuder stater att utveckla, testa, producera, tillverka, förflytta, äga och inneha, använda eller hota om att använda kärnvapen. Det förbjuder även stater att ha kärnvapen på sitt territorium och att assistera, uppmuntra eller förmå stater att genomföra dessa förbjudna handlingar.

Kontakt

Elin Liss, kommunikationsansvarig IKFF
073-6471971, elin.liss@ikff.se

Relaterade artiklar