Pressmeddelande: regeringen ger besked i kärnvapenfrågan – Sverige stödjer förhandlingar om förbud - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: regeringen ger besked i kärnvapenfrågan – Sverige stödjer förhandlingar om förbud

Pressmeddelande: regeringen ger besked i kärnvapenfrågan – Sverige stödjer förhandlingar om förbud

Idag kom beskedet att Sverige kommer rösta ja till en historisk resolution om kärnvapen i FN:s generalförsamling. Resolutionen, som lagts fram av bland andra Österrike, Irland och Sydafrika, föreslår att förhandlingar om ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen ska inledas redan nästa år, 27-31 mars samt 15 juni-7 juli. Den väntas gå igenom med majoritet i FN:s generalförsamling inom de närmsta veckorna.

Utrikesminister Margot Wallströms besked är ett glädjande tecken på att Sveriges röst för kärnvapennedrustning nu är på väg tillbaka – något som Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet varmt välkomnar.

– Vi har arbetat i många år för att det internationella samfundet ska förbjuda kärnvapen genom ett globalt bindande avtal, och att Sverige ska ta en aktiv roll. Det är glädjande att Sverige inte låter sig tystas av kärnvapenstater utan ställer nedrustning, majoritetens vilja och människors säkerhet i första rummet, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen och medlem i ledningsgruppen för den globala kampanjen för ett kärnvapenförbud (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Samtidigt beklagar Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet att regeringens besked dröjt så länge medan andra stater drivit arbetet framåt.

– Nu måste regeringen direkt visa att Sverige är redo att ta en ledande roll i arbetet inför och under de förhandlingar som väntas äga rum under våren 2017, säger Josefin Lind.

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet arbetar för ett kärnvapenförbud genom kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som samlar över 400 organisationer i närmare 100 länder.

– Efter att ha arbetat med kärnvapennedrustning i decennier och följt många och långa förhandlingar vid FN, menar vi att ett förbudsavtal är ett avgörande steg i arbetet för att eliminera kärnvapen. Det skulle täppa till det tomrum som idag finns inom internationell rätt. Avtal som förbjuder till exempel biologiska och kemiska vapen har förhandlats fram medan kärnvapen – världens mest destruktiva vapen – ännu inte har förbjudits, säger Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).

Att många stater nu förbereder sig för förhandlingar om ett kärnvapenförbud nästa år hade aldrig varit möjligt om inte civilsamhället drivit processen framåt.

– Vi arbetar konsekvent med att påminna om kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser – att några få stater har makten att utplåna hela mänskligheten. Vårt arbete med att sprida information, skapa opinion och ställa krav på att också kärnvapenfria stater ska ta ansvar för nedrustning har varit avgörande för den historiska utveckling som nu sker, säger Beatrice Fihn, internationell chef för kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN.

—————————————–

Kontakt

Elin Liss, kommunikationsansvarig Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Telefon: 076-024 5158
Mejl: Josefin.lind@slmk.org

Om organisationerna

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. IKFF har sedan 1915 krävt stopp för krig och upprustning. IKFF finns i ett trettiotal länder runt om i världen och har kontor i Genève och New York.

Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.

Kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, samlar över 400 organisationer i närmare 100 länder. Tillsammans arbetar kampanjens medlemmar för att eliminera kärnvapen, och ett förbudsavtal ses som ett viktigt steg på vägen. Kampanjen har sitt sekretariat i Genève. Svenska Läkare mot Kärnvapen och IKFF driver kampanjen ICAN i Sverige.

 

Relaterade artiklar