« »

Pressmeddelande: Svensk export hindrar inte Sverige från att ansluta sig till kärnvapenkonventionen

2018-06-14

Så länge Sverige inte exporterar material som de vet ska användas för kärnvapen hindrar inte exporten en svensk anslutning till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Det menar rapporten The treaty on the prohibition of nuclear weapons: Implications for Sweden’s imports and exports of nuclear material and items av forskaren Stuart Casey-Maslen, professor i folkrätt vid universitetet i Pretoria, Sydafrika. Det är den andra rapporten i vår serie som lyfter olika aspekter kring ett svenskt tillträde till kärnvapenkonventionen.

I Sverige har frågan om huruvida kärnvapenkonventionen kan komma att påverka svensk export vad gäller produkter med dubbla användningsområden. I rapporten framgår det tydligt att Sverige, som part till kärnvapenkonventionen, kan fortsätta sin verksamhet så länge produkterna inte används för produktion av kärnvapen.

– Som rapporten tydligt klargör kan Sverige signera FN:s kärnvapenkonvention, det handlar om politisk vilja. Sverige har ett val, att gå med i konventionen och stå på rätt sida av historien eller understödja utvecklingen av kärnvapen. Svaret borde vara enkelt, säger Malin Nilsson, generalsekreterare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Mycket av det som förbjuds i kärnvapenkonventionen är förbjudet inom icke-spridningsavtalet (NPT) som Sverige redan är part i. Konventionen förtydligar dock att export till kärnvapenstaternas kärnvapenprogram är förbjudet. Något som varit praxis även under NPT, men som inte framgår tydligt i lagtexten, eftersom icke-spridning var fokus när NPT antogs.

– Det som krävs i kärnvapenkonventionen är inte något nytt för nedrustningsavtal. Och frågan vi ställer oss är om det är särskilt kontroversiellt att eventuellt behöva avbryta handel med varor för kärnvapenproduktion, är det en verksamhet Sverige vill stödja? säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Ladda ner The treaty on the prohibition of nuclear weapons: Implications for Sweden’s imports and exports of nuclear material and items

Kontakt:
Elin Liss, kommunikationsansvarig IKFF
073-647 19 71
elin.liss@ikff.se

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
073-803 05 07
josefin.lind.slmk@gmail.com

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig