Pressmeddelande: Sverige måste ta avstånd från Macrons farliga kärnvapenpolitik - IKFF
Hem » Pressmeddelanden » Pressmeddelande: Sverige måste ta avstånd från Macrons farliga kärnvapenpolitik

Pressmeddelande: Sverige måste ta avstånd från Macrons farliga kärnvapenpolitik

I ett tal idag presenterade Frankrikes president Emanuel Macron sin strategi om försvar och avskräckning för de kommande åren. Han talade om att Frankrikes kärnvapen bidrar till europeisk säkerhet och att han vill inleda en strategisk dialog med de europeiska stater som vill utveckla en europeisk kärnvapendoktrin. Macron uttryckte att stater på detta sätt kan vara delaktiga i bland annat övningar med franska kärnvapen.

Nyligen ingick Sverige i ett utökat försvarssamarbete med Frankrike vilket annonserades strax efter fd. utrikesminister Wallströms besked om att Sverige i dagsläget inte signerar FN:s kärnvapenkonvention. Samarbetet tillsammans med beskedet idag från Macron riskerar Sveriges självständighet och trovärdighet i arbetet för kärnvapennedrustning där resultatet istället blir ett svenskt stöd för Frankrikes kärnvapeninnehav. Denna kursändring har inte sanktionerats av svenska folket och sätter Sverige i en alltmer riskfylld situation som mål för en kärnvapenattack.

Sedan andra världskrigets slut har Frankrike gjort flera försök att få till en säkerhets- och försvarspolitisk europeisk gemenskap, däribland en europeisk kärnvapendoktrin som hittills inte fått gehör. Ett nytt försök görs nu som också kan innebära ett sätt att få europeiska stater att finansiera det franska kärnvapenprogrammet.

Det senaste i raden av sådana försök är Macrons militärklubb European Intervention Initiative som Sverige anslöt sig till i september 2019. Kan försvarsminister Peter Hultqvist garantera att European Intervention Initiative inte innebär att Sverige kommer delta i kärnvapenaktiviteter? Vi kräver att Sverige tydligt tar avstånd från Frankrikes kärnvapenplaner och syn på att europeisk säkerhet vilar på kärnvapenavskräckning.

-Sverige måste skyndsamt och tydligt ta avstånd från Macrons europeiska kärnvapenplaner. Sverige måste också prioritera att stärka normen mot kärnvapen och sätta press på Frankrike och andra kärnvapenstater att förhandla om nedrustning genom att gå med i FN:s kärnvapenkonvention, säger Elin Liss, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

De senare åren har det blivit allt tydligare att kärnvapenstaterna är ovilliga att erkänna tidigare beslutade överenskommelser. Sverige som en icke-kärnvapenstat måste tydligt markera att detta är oacceptabelt och går emot Frankrikes åtaganden under icke-spridningsavtalet. Macrons tal idag visar på kärnvapenstaternas ointresse för verklig nedrustning, då detta sker bara månader innan översynskonferensen av icke-spridningsavtalet.

-Att Sverige skulle hamna under Frankrikes så kallade kärnvapenparaply är oacceptabelt och helt fel väg att gå. Riskerna med kärnvapen är alltför stora och kärnvapenanvändningens konsekvenser är omöjliga att hantera, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen och medlem i ICAN:s internationella styrgrupp.

Kontakt

Victoria Frisk Garcia, kommunikationsansvarig, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. 073-600 38 19, victoria.frisk.garcia@ikff.se

Josefin Lind generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen. 073-803 05 07, josefin.lind@slmk.org

Relaterade artiklar