Ge plats! En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället - IKFF
Hem » Publikationer » Ge plats! En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället

Ge plats! En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället

Guiden ska fungera som ett stöd till ambassader i deras relationsbygge med lokala civilsamhällesorganisationer, och innehåller konkreta tips för att genomföra inkluderande, säkra och meningsfulla möten, såväl fysiska som digitala. Vi vill också uppmana utrikesdepartementet att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner för utlandsmyndigheternas relationer med lokala civilsamhällen – och säkerställa att dessa efterlevs.

Publikationen har tagits fram av medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme.

Relaterade artiklar