Rapport: Mobilisering för hållbar fred – IKFF:s regionala samarbete i Afrika - IKFF
Hem » Systersektioner » DR Kongo » Rapport: Mobilisering för hållbar fred – IKFF:s regionala samarbete i Afrika

Rapport: Mobilisering för hållbar fred – IKFF:s regionala samarbete i Afrika

IKFF i den afrikanska regionen fortsätter att växa snabbt och med stor framgång. Engagemanget på både regional och nationell nivå har bidragit till denna framgång.

När rapporten Mobilising For Sustainable Peace: WILPF Regional Cooperation in Africa skrevs 2017 fanns det elva etablerade IKFF sektioner och grupper i den afrikanska regionen och ett flertal på gång samtidigt som IKFF DR Kongo firade sitt 10 årsjubileum. Nu i början av 2018 introducerades grupperna IKFF Kenya och IKFF Sudan. Gemensamt för sektionerna och grupperna inom den afrikanska regionen är att de arbetar i svåra kontexter med bland annat lågt kvinnligt deltagande och representation, konstanta hot om våldsamma konflikter där vapen är lättillgängliga samt politisk instabilitet. Civilsamhället har en central roll i det konfliktförebyggande arbetet eftersom det är nära länkat med lokala samhällen i sina respektive länder och håller ett kritiskt öga på makten. Det är detta som tillåter civilsamhället att upptäcka tidiga varningssignaler för konflikter.

WILPF Africa Regional Meeting in Kinshasa, DR Congo.

De största hinder som många av de afrikanska sektionerna och grupperna står inför är regionala och handlar då ofta om korruption, terrorism och radikalisering, våld som resultat av vapenspridning och krig. Ett annat hinder är biståndsfrågan – alltså om organisationerna lyckas få in tillräcklig finansiering för att utföra sitt arbete.

Genom att mötas över gränserna på afrikanska regionala möten öppnas dörrar för gränsöverskridande samarbete där alla sektioner och grupper kan samlas för att utbyta idéer och tankar kring existerande och potentiella problem.

Under 2017 hölls två afrikanska regionala möten – ett i Stockholm och ett i Kinshasa, DR Kongo. Ambitionen med dessa möten var att skapa tillfällen för deltagarna att mötas och dela sina erfarenheter och funderingar om hur de kan arbeta för att stärka den feministiska fredsrörelsen, hantera gemensamma hinder och bygga sin kapacitet.

Representanter deltog från IKFF Ghana, Kamerun, DR Kongo, Tchad, Zimbabwe, Sydafrika, Burundi, Uganda, Nigeria och Centralafrikanska republiken samt Sverige som har i uppdrag att bidra till att samordna det regionala samarbetet.

Läs hela rapporten här.

Relaterade artiklar