« »

Rapport: Statspartsmötens roll i kärnvapenkonventionen

2018-07-09

FN:s konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) antogs 2017. Det var början av avtalet. Hur avtalet efterlevs och tolkas kommer, precis som med andra avtal kring nedrustning och vapenkontroll, att förhandlas under statspartsmöten om konventionen.  I rapporten Treaty on the Prohibition of Nuclear weapons: The role of meetings of states parties and review conferences av Peter Herby ges en analys av hur vidareutvecklingen av avtalet exempelvis vad gäller vem som ska ansvara för fastställandet av tidsfrister för borttagning av kärnvapen.

Du hittar fler rapporter här.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK, driver arbetet med FN:s kärnvapenkonvention genom sitt engagemang i ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 2017 års mottagare av Nobels Fredspris. IKFF och SLMK kommer att släppa en serie artiklar från internationella och svenska experter för att lyfta olika aspekter kring ett svenskt tillträde till kärnvapenkonventionen.

TAGS →
 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig