Rapport: Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » Rapport: Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

Rapport: Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. De här exemplen finns med i den nya rapporten ”Tag plats – Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering” om de ökade hoten mot demokratins försvarare. I rapporten föreslås politiska åtgärder för att vända situationen. Det är Sveriges ansvar att driva på så att EU och medlemsstaterna lever upp till sina åtaganden och skyddar de som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.

Demokratins tillbakagång slår hårt mot kvinnors rättigheter och jämställdhet globalt. Rapporten rekommenderar bland annat att Sverige ökar sitt ekonomiska stöd till underfinansierade organisationer som drabbas av den negativa utvecklingen, inte minst de som drivs av kvinnor och hbtqi-personer.

Ladda ner rapporten här.

CONCORD Sverige är en plattformsorganisation som samlar 62 organisationer inom svenskt civilsamhälle. Tillsammans arbetar organisationerna för en politik som gör världen bättre. Medlemmarna är samlade inom olika tematiska arbetsgrupper, däribland arbetsgruppen för civic space inom vilken 18 av medlemmarna ansvarat för att ta fram rapporten ”Tag plats”.

Relaterade artiklar